Objavljen bo prvi razpis za najemna stanovanja za mlade v Ljubljani

Objavljen bo prvi razpis za najemna stanovanja za mlade v Ljubljani

Na seji nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (JSS Mol) so potrdili besedilo prvega javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim od 18. do 29. leta starosti za oddajo približno 30 stanovanj. Razpis bo objavljen 30. septembra na spletni strani stanovanjskega sklada in Mola.

V stanovanjih bodo uspeli na razpisu lahko bivali deset let z najemnino v višini neprofitne najemnine, vloge pa bodo sprejemali od 2. oktobra letos do vključno 30. januarja naslednjega leta.

Poleg starosti, ki 31. decembra letos še ne sme dosegati 30 let, je pogoj tudi, da imajo prosilci stalno prebivališče v občini Ljubljana in da že vsaj šest let stalno ali začasno bivajo v občini.

Stanovanja razpisujejo za tri skupine: za mlade posameznike, mlade pare ter mlade družine. Prosilci bodo morali izkazati minimalni mesečni dohodek v višini 76 odstotkov minimalne neto plače. Pri tem bodo kot dohodki upoštevani tudi prihodki iz študentskega dela in projektnega dela ter drugih oblik prekarnih zaposlitev. Če bo na javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem sodelovalo več prosilcev, bo o prosilcih, ki jim bo dodeljeno stanovanje, odločal javni žreb, so še sporočili iz sklada.

Da načrtujejo razpis, so sporočili že letos avgusta. Takrat so za STA sporočili, da z njim želijo dodatno pomagati mladim pri reševanju prvega stanovanjskega vprašanja in jim na ta način omogočiti lažji začetek življenjske in delovne poti. Dodali so še, da bosta na višino mesečne najemnine za ta stanovanja vplivala predvsem površina stanovanja in število točk, ki bodo stanovanju pripisane.

Scroll to top
Skip to content