Od ponedeljka nove biometrične potne listine, na izdelavo katerih bomo čakali manj kot teden dni

Od ponedeljka nove biometrične potne listine, na izdelavo katerih bomo čakali manj kot teden dni

Slovenija bo začela v ponedeljek izdajati nove, dodatno zaščitene biometrične potne listine, rok za izdelavo pa bo skrajšan na pet delovnih dni, so danes sporočili z notranjega ministrstva. Nova cena potnega lista za polnoletne osebe z veljavnostjo 10 let bo znašala 46,10 evra. Stare potne listine bodo ostale v veljavi do poteka veljavnosti.

Nove biometrične potne listine imajo nadgrajene varnostno-zaščitne elemente in jezikovno prilagoditev podatkov, ki se navajajo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Potni list je potovalni dokument in dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva posameznika tako doma kot v tujini, zato sta njegovi kakovost in zaščita pred ponarejanjem in prenarejanjem izrednega pomena tudi za varnost identitete posameznikov. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja na področju zaščitnih elementov so zato novi obrazci potnih listin dodatno zaščiteni.

Motivi, ki so vključeni v slovenske potne listine, ostajajo v osnovi nespremenjeni že od serije potnih listin, ki se je začela izdajati marca 2001. Med temeljne motive spadajo geodetska upodobitev izsekov tlorisa Slovenije, napis Republika Slovenija, besedilo državne himne v dveh različicah, in sicer kot izvirnik v podobi rokopisa Zdravljice in kot transkripcija z običajnimi črkami, in motivi s plašča vaške situle. Ti motivi so na potnih listinah uporabljeni za lažjo namestitev posameznih zaščitnih elementov, ki so razdeljeni v tri osnovne skupine: zaščitne elemente, vidne s prostim očesom, otipne zaščitne elemente in zaščitne elemente, vidne s tehničnimi pripomočki, tudi laboratorijskimi.

Med zaščitnimi elementi na novih obrazcih potnih listin, ki so vidni s prosim očesom, izstopa dodana fotografija imetnika na tretji strani potnega lista, ki je zaščitena proti ponarejanju. Nove potne listine vsebujejo tudi izboljšan zaščitni element holograma, posebne zaščite, vidne pod ultravijolično in infrardečo svetlobo, ter posodobitev laserske perforacije serijske številke.

Zaradi nove fotografije imetnika na tretji strani v potne liste, izdane po 12. decembru 2016, ne bo mogoče vpisati dveh sprememb naslova prebivališča posameznika, temveč je predviden prostor samo za en vpis spremembe naslova, enako kot na potnih listih, ki so jih izdajali do 28. junija 2009.

Po napovedi ministrstva bodo državljani lahko nove potne liste pridobili še hitreje kot doslej. Rok za izdelavo potnih listin in njihovo odpremo se s sedmih delovnih dni skrajšuje na pet delovnih dni. Na ta način bo zmanjšano tudi število vlog, za katere državljani prosijo, da se jih obravnava prednostno. Določila zakona o upravnih taksah, ki določa višjo (dvakratno) upravno takso za primere, ko želijo državljani izdelavo potnega lista v roku enega delovnega dne, se ne spreminjajo.

Nove potne liste bodo po 12. decembru 2016 izdajali samo še na obrazcih z 32 stranmi, vložitev vloge za izdajo potnega lista na obrazcu z 48 stranmi ne bo več mogoča. Sprememba je posledica nizkega števila vlog za izdajo potnih listov na obrazcih z 48 stranmi, v povezavi z možnostjo, da lahko posamezniki v primerih, kot to določa zakon o potnih listinah, pridobijo tudi drugi potni list.

Nova cena potnega lista z veljavnostjo 10 let za polnoletne osebe bo znašala 46,10 evra, cena potnega lista z veljavnostjo pet let za otroke od 3. do 18. leta starosti bo znašala 39,30 evra, cena potnega lista z veljavnostjo tri leta za otroke do dopolnjenega 3. leta starosti pa 35,20 evra. Cena potnega lista je sestavljena iz stroška upravne takse in stroška tiskovine.

Leta 2006 je Slovenija skladno z zakonodajo EU začela izdajati prve biometrične potne listine. Do 8. decembra 2016 je bilo vloženih skupaj 984.010 vlog za izdajo različnih tipov potnih listih (običajni potni list, diplomatski potni list, službeni potni list, potni list za tujca, potni list za begunca), od tega 887.580 za običajni potni list. Potni list sicer ni obvezen dokument. Kot so pojasnili na ministrstvu, je polnoletni državljan dolžan imeti veljaven identifikacijski dokument, ki ima fotografijo in ga je izdal državni organ, to pa je lahko tudi osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali drug identifikacijski dokument. Trenutno ima veljavni potni list 666.637 državljanov.

Scroll to top
Skip to content