Potok pri Kemisu ostaja rjav, na njem plavajo oljni madeži, prisoten je tudi še vonj po kemikalijah

Potok pri Kemisu ostaja rjav, na njem plavajo oljni madeži, prisoten je tudi še vonj po kemikalijah

Prvi rezultati najnovejše analize vode v potoku Tojnica, v katerega je ob nedavnem požaru v podjetju Kemis izteklo precej oljne gošče in kemikalij iz podjetja, kažejo na rahlo izboljšanje stanja. A potok pri Kemisu ostaja rjav, na njem plavajo oljni madeži, prisoten je tudi še vonj po kemikalijah, so v povzetku ugotovitev navedli na Arsu.

Vzorce tokratne analize so strokovnjaki Agencije RS za okolje (Arso) in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano jemali v ponedeljek. Danes objavljeni preliminarni rezultati analiz kažejo, da je potok Tojnica v Sinji Gorici pri gasilskem domu še čist, nižje pri tovarni Kemis in pred izlivom v Ljubljanico pa je onesnažen.

Voda v Tojnici je bila v ponedeljek na območju Kemisa in pred izlivom v Ljubljanico “rjava, na površini so bili še vidni oljni madeži, prisoten je bil vonj po kemikalijah”. Na območju tovarne Kemis pa so v vodi že opazili manjše ribe. Na obeh mestih so izmerili nekoliko nižjo vsebnost kisika kot na merilnem mestu pred gasilskim domom.

Splošni fizikalno-kemijski parametri (kemijska potreba po kisiku, amonij, nitrit in fluorid) še kažejo nekoliko višje koncentracije v primerjavi z vrednostmi pri gasilskem domu. V primerjavi s koncentracijami dne 16. maja pa so vrednosti bistveno nižje.

V delu potoka ob Kemisu in pred izlivom v Ljubljanico po ugotovitvah Arsa ni več preseganj največje dovoljene koncentracije policikličnih aromatskih spojin, ki spadajo med zelo toksične snovi in nastajajo predvsem pri nepopolnem sežigu. Prav tako ni več presežena največja dovoljena koncentracija formaldehida.

Znatno so se po ugotovitvah Arsa zmanjšale tudi koncentracije pesticidov. V Tojnici pri Kemisu so izmerili koncentracijo dveh mikrogramov atrazina na liter in 1,2 mikrograma flufenaceta na liter. Pri izlivu v Ljubljanico pa so bile koncentracije v ponedeljek še vedno visoke, in sicer 92 mikrogramov na liter atrazina ter 38 mikrogramov na liter flufenaceta. Kot izpostavljajo na Arsu, je največja dovoljena koncentracija atrazina v površinski vodi dva mikrograma na liter, kar pomeni, da je koncentracija pesticida atrazin v Tojnici na izlivu v Ljubljanico še vedno presežena.

Na merilnem mestu pri izlivu v Ljubljanico so sicer strokovnjaki Arsa zaznali še druge pesticide, med njimi propazin, desetil-atrazin in terbutilazin, izmerili pa so tudi povišano koncentracijo adsorbljivih organskih halogenov.

Prav tako so Arsovi strokovnjaki zaznali pesticid atrazin v reki Ljubljanici, približno 200 metrov pod izlivom Tojnice v Ljubljanico. Kot so sicer navedli, je bila na dan zajema Ljubljanica na tem mestu čista, brez oljnih madežev na površini in brez vonja po kemikalijah.

Nima pa Arso trenutno še rezultatov analize kovin, lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov in lahkohlapnih aromatskih ogljikovodikov, kot sta benzen in stiren.

Scroll to top
Skip to content