Pred prenovo novomeškega mestnega jedra potrebne celovite arheološke raziskave

Pred prenovo novomeškega mestnega jedra potrebne celovite arheološke raziskave

Na novomeški območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), kjer so danes predstavili izide marčnih predhodnih arheoloških raziskav in sondiranj na novomeškem Glavnem trgu in v nekaterih okoliških ulicah, so za jesen napovedali njihovo nadaljevanje. Za navedena območja menijo, da potrebujejo celovite arheološke raziskave.

Pristojni arheolog za mestno jedro novomeške enote ZVKDS Uroš Bavec je povedal, da navedeno območje zaradi odkritih predvsem srednjeveških, antičnih in prazgodovinskih naselbinskih plasti terja sistematično arheološko izkopavanje, kot ga zahtevajo kulturnovarstveni pogoji. Omejeno raziskovanje strogo v območju gradbenih posegov, ki jih novomeška občina načrtuje pri njegovi prenovi, pa po mnenju strokovnjakov ne bi zadostovalo.

Raziskave naj bi izvedli v gornjem delu Glavnega trga, v delu Rozmanove in Pugljeve ulice, pri delih, ki bi jih morali začeti čim prej, pa bo treba upoštevati tudi želje investitorja oziroma občine. Sicer pa tam pričakujejo intenzivne naselbinske ostanke starejše, mlajše železne in rimske dobe, je še dejal Bavec.

Po podatkih odgovornega konservatorja za novomeško mestno jedro Tomaža Goloba bodo potrebna večmesečna raziskovanja. Začeli jih naj bi avgusta ali v začetku septembra, po grobi oceni pa naj bi stala nekoliko več kot pol milijona evrov. Golob je še poudaril, da bi bila lahko ob sodelovanju Dolenjskega muzeja, ki bi raziskave opravil v okviru svojega dela, cena tudi nižja.

Kot je navedel vodja predhodnih arheoloških raziskav na novomeškem Glavnem trgu, arheolog Aleš Tiran iz podjetja Arhat, lahko na podlagi odkritih ostankov in struktur v celotnem pasu predvidenega posega sklepajo, da je bilo območje do zdaj slabo raziskanega mestnega jedra poseljeno že v prazgodovini.

V sondiranjih, opravljenih v marcu, so namreč pred razcepom Rozmanove in Kastelčeve ulice odkrili lončene odlomke iz obdobja prehoda mlajše bronaste v starejšo železno dobo, v skrajno gornjem delu Glavnega trga pa sledove naselbine iz rimskega obdobja. Na Glavnem trgu so odkrili tudi sledove mlajšeželeznodobne oziroma keltske poselitve in še kasnejše ostanke.

Odkrili so tudi ostanke poznosrednjeveškega in kasnejšega tlakovanega cestišča, medtem ko so na Pugljevi ulici odkrili ostanke tlakovanja in druge arhitekturne sledove, je še povedal Tiran.

Na današnji novinarski konferenci so še poudarili, da bodo med arheološkimi izkopavanji navedenega območja omogočili nemoten dostop do vseh tamkajšnjih stavb in lokalov.

Scroll to top
Skip to content