Pred vrati praznično obdobje na široko odprtih denarnic

Pred vrati praznično obdobje na široko odprtih denarnic

Decembra potrošniki za nakupovanje namenijo več denarja kot katerikoli drugi mesec. Tako je bilo tudi decembra lani, le da se je prodaja povečala v nekoliko manjši meri kot v preteklih letih. V prednovoletnem času se sicer najbolj poveča prodaja elektronskih in gospodinjskih naprav, vedno več ljudi pa praznične nakupe opravi kar prek spleta.

Prodaja v trgovini na drobno je bila decembra lani za 15,3 odstotka višja od povprečne lanske mesečne prodaje. V primerjavi z decembrom 2017 se je okrepila 1,4 odstotka, a je bila stopnja rasti manjša kot leto prej. Decembra 2017 se je prodaja v primerjavi z decembrom 2016 namreč okrepila za 3,8 odstotka.

Po podatkih statističnega urada se v prednovoletnem času najbolj poveča prodaja elektronskih in gospodinjskih naprav, čedalje bolj potrošniki posegajo tudi po kozmetiki in oblačilih, poveča se tudi nakup živil. Prodaja v trgovinah z elektronskimi in gospodinjskimi napravami je bila decembra lani za 37,4 odstotka višja od povprečne mesečne prodaje v tem letu, v trgovinah z živili je bila višja za 19 odstotkov, v trgovinah s kozmetiko pa za 16,3 odstotka.

Glede na december 2017 se je povečala prodaja kozmetike (za 8,4 odstotka), pohištva (za 7,9 odstotka) ter elektronskih in gospodinjskih naprav (2,2 odstotka), medtem ko je prodaja knjig, časopisov, tekstila in obutve ter živil upadla.

Decembra se poveča tudi prodaja blaga prek spleta in po pošti. Decembra lani je bila ta od povprečne mesečne prodaje višja za 35,4 odstotka, od prodaje decembra predlani pa za kar 53,5 odstotka. To je po navedbah statistikov tudi največja letna rast spletne prodaje po letu 2008.

Čeprav Slovenci decembra porabijo občutno več denarja od mesečnega povprečja, pa so pri prednovoletnih nakupih glede na druge evropske države bolj preudarni. Rast prodaje neživil je bila v Sloveniji decembra lani glede na mesečno povprečje celega leta najnižja v vsej uniji, in sicer 12-odstotna. V Veliki Britaniji je bilo na primer povečanje nakupov neživil v decembru glede na mesečno povprečje trikrat večje kot v Sloveniji.

Praznični čas se odraža tudi v povečanem uvozu izdelkov, primernih za darila. Podatki o uvozu kažejo, da so še vedno najbolj priljubljena klasična darila. Tudi lani se je tako kot v preteklih letih v prednovoletnem času vrednostno najbolj povečal uvoz igrač.

V zadnji tretjini leta je Slovenija uvozila za 55 milijonov evrov igrač, kar je 39,8 odstotka letne vrednosti uvoza igrač. Uvozila je tudi za 24,5 milijona čokolade in čokoladnih bombonov (48,3 odstotka letnega uvoza), za 10 milijonov evrov parfumov (47,1 odstotka letnega uvoza), za štiri milijone evrov nogavic (38,7 odstotka letnega uvoza) ter za nekaj manj kot pol milijona evrov čestitk in poštnih razglednic (63,1 odstotka letnega uvoza).

Kot so še zabeležili na statističnem uradu, v prazničnih dneh več porabimo tudi z obiski v gostinskih obratih. Decembra lani so Slovenci za hrano in pijačo v gostinskih obratih porabili 9,5 odstotka več denarja kot povprečno v celotnem letu in tudi 9,6 odstotka več kot decembra predlani.

Več obiskovalcev kot v drugih mesecih privabijo tudi praznično okrašena mestna središča. Še posebno privlačni sta v času pred božičem in novim letom mestni občini Ljubljana in Maribor. Število prihodov domačih turistov je bilo namreč v Ljubljani decembra za 50 odstotkov višje od mesečnega povprečja, v občini Maribor pa za 33 odstotkov. Na statističnem uradu so upoštevali prihode turistov z vsaj eno prenočitvijo.

Scroll to top
Skip to content