Družinski zakonik: O ukrepih bodo po novem odločala sodišča

Družinski zakonik: O ukrepih bodo po novem odločala sodišča

Po predlogu družinskega zakonika, ki sta ga danes predstavila ministrica za delo Anja Kopač Mrak in minister za pravosodje Goran Klemenčič, bodo o začasnih odredbah in trajnejših ukrepih odločala sodišča. Centri za socialno delo pa bodo še vedno odločali o nujnih ukrepih za varstvo koristi otrok.

Sodišča bodo po predlogu pristojna za odločanje s področij ukrepov za varstvo koristi otrok, skrbništva, posvojitev ter spregleda zadržkov sorodstva in mladoletnosti pri sklenitvi zakonske zveze.

Posvojitve so najgloblji poseg v družinska razmerja, zato se glede na njihove pravne posledice odločanje o posvojitvah po predlogu prenese v pristojnost sodišč. Predvidena pa je izjema glede posvojitve vnukov, in sicer tako, da stari starši lahko posvojijo otroka, ki nima več živih staršev, je povedala ministrica Kopač Mrakova.

Za odločanje o zadevah bodo na prvi stopnji po njenih besedah stvarno pristojna okrožna sodišča. Posebni družinski oddelki se bodo oblikovali tudi pri tistih okrožnih sodiščih, kjer do zdaj takšnih posebnih oddelkov ni.

Sodniki, ki odločajo o družinskih zadevah, bodo bolj specializirani. To bo vplivalo na hitrejše in učinkovitejše odločanje v zadevah, kar je po opozorilu ministrstva za delo pomembno zlasti z vidika učinkovitega varstva koristi otrok.

Pravosodni minister Klemenčič pa je dejal, da ne razmišljajo o oblikovanju družinskih sodišč.

Po predlogu se bo v vseh postopkih za urejanje razmerij glede otrok odločalo po pravilih nepravdnega postopka, medtem ko se po veljavni ureditvi o nekaterih ukrepih odloča v pravdnem, po drugih pa v nepravnem postopku.

Bistvena prednost nepravdnega postopka je ta, da sta v nepravdnem postopku v večji meri kot v pravdnem uveljavljeni načeli oficialnosti in preiskovalno načelo. Omenjeni načeli po pojasnilih predlagateljev omogočata sodiščem, da v največji možni meri zavarujejo koristi otroka.

Predlog zakonika ureja družinsko mediacijo kot posebno primerno metodo za reševanje družinskih sporov.

Pač pa predlog po besedah ministrice Kopač Mrakove ne ureja vprašanj, ki zadevajo istospolne partnerske zveze. Državni zbor je namreč aprila sprejel zakon o partnerski zvezi, ki za istospolne pare uvaja enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza.

Prav tako predlagani zakonik ne ureja prepovedi telesnega kaznovanja otrok. To področje je vključeno v predlog novele zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki ga bo vlada kmalu obravnavala, je povedala ministrica.

Družinski zakonik, ki pa je omogočal tudi posvojitve otrok istospolnim parom, je marca 2012 padel na referendumu.

Scroll to top
Skip to content