S prihodom jeseni nekateri ponudniki že podražili elektriko

S prihodom jeseni nekateri ponudniki že podražili elektriko

Maloprodajne cene energentov v Sloveniji so v povprečju višje, kot so bile pred nekaj leti. Na gibanje cen energentov vplivajo številni dejavniki, od cen emisijskih kuponov do geopolitičnih dogodkov, ponudniki pa cene pogosto dvignejo jeseni, ob rasti povpraševanja. Nekateri ponudniki so letos že dvignili cene električne energije.

Cene električne energije so se po rekordno nizkem letu 2016 v letu 2017 zvišale za 39 odstotkov, trend rasti pa se je nadaljeval tudi lani. Najbolj so se zvišale cene terminskih produktov za dobavo v prihodnjih obdobjih, ki so se zvišale za več kot 25 odstotkov, medtem ko so dnevne cene ostale na podobnih ravneh kot v letu 2017, pojasnjujejo v Energetiki Ljubljana.

Ali se bodo borzne cene električne energije v bodoče višale ali nižale, bo odvisno od več dejavnikov. “Lahko izpostavimo, da na ceno elektrike močno vpliva rast cene emisijskih kuponov, ki že od leta 2017 občutno narašča,” so navedli.

Družba RWE, ki potrošnikom ponuja elektriko in plin, je rast cen energentov v minulih letih pripisala predvsem večjemu povpraševanju zaradi gospodarske rasti, pa tudi rasti cen emisijskih kuponov. Energetski trgi so sicer relativno nepredvidljivi in občutljivi tudi na enkratne dogodke, kot je bilo v primeru napadov na naftna polja v Savdski Arabiji.

“Po drugi strani bi, če se bodo uresničile napovedi, da se bo gospodarska rast še naprej ohlajala, lahko teoretično prišlo tudi do umirjanja rasti. Na cene pomembno vplivajo tudi vremenske razmere, kjer lahko zelo hladna zima občutno poveča povpraševanje, dolgotrajna suša in slabe hidrološke razmere pa znižajo proizvodnjo,” so pojasnili.

V prihodnje bodo cene odvisne od svetovne gospodarske rasti, na katero trenutno zelo vplivata trgovinski spor med ZDA in Kitajsko ter negotovost glede brexita, so izpostavili v E3, hčerinskem podjetju Elektra Primorska. Gledano dolgoročno bo na ceno zagotovo vplival prehod na brezogljično družbo, saj bo po eni strani energija cenejša, po drugi pa bodo potrebna obsežna vlaganja v posodobitev omrežja in infrastrukture. Cene elektrike so v redni ponudbi spremenili s septembrom, medtem ko te ostajajo nespremenjene v akcijskih in posebnih ponudbah.

Cene elektrike je z začetkom meseca zvišala tudi Energija plus, ki prodajne cene letno usklajuje z nabavnimi. Znesek na položnici povprečnega gospodinjskega porabnika bo višji za 2,8 odstotka, za povprečnega malega poslovnega kupca pa za 1,2 odstotka. Kupcem, ki so se odločili za posebne ponudbe in si zagotovili nespremenjene cene za določeno časovno obdobje, cen ne bodo spreminjali.

Telekom Slovenije, ki uporabnikom ponuja tudi električno energijo, pravi, da se je cena v zadnjih dveh letih spremenila za približno 15 odstotkov. Morebitnih sprememb prodajnih pogojev vnaprej ne morejo napovedovati.

Ponudniki zemeljskega plina do konca leta ne načrtujejo podražitev

Borzne cene zemeljskega plina so se v letu 2017 po rekordno nizkem letu 2016 ponovno zvišale. Trend rasti cen plina se je lani nadaljeval in konec leta dosegel najvišje ravni. V drugi polovici letošnjega leta smo bili sicer priča nižanju cene plina na veleprodajnih trgih, ki pa se je v zadnjih tednih ustavilo, so spomnili v družbi Energetika Ljubljana.

Gibanje cen zemeljskega plina v prihodnje je odvisno od različnih globalnih makroekonomskih dejavnikov, trenutno pa zlasti od gospodarskih gibanj v državah, kjer je največja rast porabe zemeljskega plina, in razrešitve vprašanja izteka pogodbe med Rusijo in Ukrajino, preko katere poteka večji del tranzita do Evrope.

Medtem pa na Petrolu ocenjujejo, da so skladišča plina zaradi izjemno velike ponudbe nadpovprečno polna, zato ne pričakujejo veliko možnosti za rast cen. O spremembi cenika zemeljskega plina za gospodinjski odjem tako razmišljajo.

Cen do konca leta ne bodo spreminjali niti v Energetiki Celje, kjer so dodali, da so cene zemeljskega plina na nabavnem trgu precej volatilne in tako je zaznati precejšnja nihanja tako navzgor kot navzdol. Vendar pa na končne uporabnike nimajo tolikšnega vpliva, saj se cena za končnega uporabnika ne usklajuje redno periodično, kot je to značilno za naftne derivate. Cena po rednem ceniku se je sicer v zadnjih dveh letih zvišala za 8,2 odstotka.

Po ocenah Energije plus se je nabavna cena zemeljskega plina sicer v zadnjih dveh letih povečala za dobrih 10 odstotkov. Glede na trenutno gibanje cen zemeljskega plina, podražitev do konca leta ne načrtujejo. Tako so navedli tudi v skupini GEN-I, kjer v zadnjih dveh letih niso spreminjali cen električne energije in zemeljskega plina in jih letos tudi ne nameravajo.

Cene kurilnega olja na lanski ravni

Petrol, ki potrošnikom ponuja pelete in kurilno olje, ocenjuje, da v praksi cena biomase v zimskih mesecih naraste za približno 10 odstotkov, vendar pa se pri njih doslej cena biomas glede na lansko leto ni spremenila. Cena kurilnega olja pa je prav tako na ravni lanskega leta v enakem obdobju.

Večje spremembe beležijo ponudniki daljinskega ogrevanja. Glede na skupno povprečno letno ceno toplote julija leta 2016 se je ta do septembra leta 2019 zvišala za 22 odstotkov, kar je izključno posledica dviga nabavnih cen energentov in emisijskih kuponov in s tem višjih variabilnih stroškov proizvodnje in distribucije toplote, so pojasnili v Energetiki Ljubljana. Če bodo nastopile večje spremembe cen energentov na trgu, bo Energetika Ljubljana, tako kot doslej, izvedla uskladitev variabilnega dela cen.

V Energetiki Celje pa so zapisali, da se je s 1. septembrom variabilna cena daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje znižala za 2,45 odstotka.

Scroll to top
Skip to content