Skupina Gorenje lani z rastjo prihodkov in dobičkom

Skupina Gorenje lani z rastjo prihodkov in dobičkom

Skupina Gorenje je lani ustvarila 1,25 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 2,6 odstotka več kot leto prej. Čisti dobiček je medtem lani znašal osem milijonov evrov, potem ko je leta 2015 skupina pridelala osem milijonov evrov izgube, so danes sporočili iz družbe.

Gorenje je lani okrepilo prodajo premijskih in inovativnih aparatov, ki predstavljajo že 27,4 odstotka prodaje velikih gospodinjskih aparatov, pa tudi malih gospodinjskih aparatov. Največ so prodali kuhalnih aparatov ter za 20 odstotkov več pomivalnih strojev, prihodke od prodaje malih gospodinjskih aparatov pa so povečali za 33 odstotkov.

Lani je skupina Gorenje okrepila položaje in prodajo na trgih Rusije, Ukrajine in Vzhodne Evrope, Beneluksa ter Avstralije, ZDA in Azije ter povečala prodajo aparatov premijskih blagovnih znamk Asko in Atag.

Tudi lani je skupina povečevala vlaganja v marketing in razvoj, s čimer podpirajo rast in izboljševanje prodajne strukture. Za razvoj so v letu 2016 namenili dobrih 32 milijonov evrov ali 2,6 odstotka prihodkov od prodaje skupine.

V letu 2016 so s ponovnimi pogajanji z dobavitelji, z vnaprejšnjimi ugodnimi zakupi nekaterih strateških surovin in optimiziranjem porabe materiala v neposredni proizvodnji učinkovito obvladovali stroške materiala in surovin. Hkrati pa so z aktivnostmi, usmerjenimi v optimiziranje logističnih poti in razvojem novih logističnih modelov kljub rasti prihodkov znižali stroške logistike, so poudarili v sporočilu za javnost.

Z ugodno prodajno strukturo ter dobrim obvladovanjem stroškov je skupina Gorenje pomembno izboljšala dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA). Ocenjujejo, da bo EBITDA znašal 87 milijonov evrov, kar je 8,6 odstotka več kot v letu 2015.

Relativno zadolženost skupine Gorenje še naprej znižujejo; v letu 2016 so tako razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA znižali na 3,9.

V skladu s strategijo osredotočanja na temeljno dejavnost je skupina Gorenje lani prodala deleža v družbah Publicus in Ecogor iz netemeljne dejavnosti ekologije.

Skupina Gorenje letos načrtuje nadaljnjo rast prihodkov od prodaje za 4,6 odstotka. Na področju dom bo začrtana petodstotna rast prihodkov od prodaje temeljila na povečanju prodaje pod premijsko blagovno znamko Asko ter rastjo prodaje v državah Rusije, Ukrajine in Vzhodne Evrope ter na trgih Beneluksa, v Nemčiji in Skandinaviji, na Bližnjem in Srednjem Vzhodu, v Aziji, Ameriki in Avstraliji. Ob hkratnem izboljševanju prodajne strukture tako načrtujejo štiri odstotke višje povprečne prodajne cene pri prodaji velikih gospodinjskih aparatov.

V podporo izboljšanju dobičkonosnosti bodo zagotavljali ustrezna vlaganja v marketing in razvoj ter izboljševali stroškovno učinkovitost na področjih surovin in materiala, logistike ter stroškov dela.

“Še naprej bomo ustvarjali pozitivni denarni tok, optimizirali čista obratna sredstva ter zniževali kompleksnost na vseh ravneh. Skladno s strategijo bomo v drugem letu njenega uresničevanja dodatno znižali relativno neto zadolženost ter razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA zmanjšali na 3,5. Ustvarili bomo dobrih 11 odstotkov večji dobiček iz poslovanja pred amortizacijo. Čisti dobiček načrtujemo v višini prek 13 milijonov evrov,” navajajo v Gorenju.

Gorenje letos načrtuje peto izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov v predvideni skupni nominalni vrednosti do 40 milijonov evrov. Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranja poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja denarnega toka ter optimizacija stroškov financiranja.

Nadzorni svet pa se je na današnji seji seznanil tudi s predvidenimi spremembami v organiziranosti skupine Gorenje, ki jih uprava skladno s strateško usmeritvijo operativne odličnosti in učinkovitost načrtuje letos. Skupina Gorenje bo prešla iz klasične funkcijske organiziranosti v poslovno-produktno organiziranost, ki v ospredje postavlja blagovne znamke in izdelčne programe. S tem bo še več prostora za podjetniški pristop in osredotočenost na nadaljnje povečevanje uspešnosti poslovanja, utemeljujejo.

Uprava Gorenja ocenjuje, da bodo v skupini z ustreznimi aktivnostmi in spremenjeno organizacijo uspešno nadaljevali uresničevanje ambicioznih strateških ciljev globalne rasti, kot so jih zastavili do leta 2020.

Scroll to top
Skip to content