Slovenija je na primer jedrske nesreče dobro pripravljena

Slovenija je na primer jedrske nesreče dobro pripravljena

Mednarodna agencija za atomsko energijo potrdila dobro pripravljenost Slovenije na jedrske nesreče

Predstavniki Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) so sklenili dvotedensko pregledovalno misijo za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče. Kot so ugotovili, je Slovenija dobro pripravljena na primer takih nesreč, ob tem pa so priporočili pripravo strategije monitoringa v vseh fazah med in po morebitni jedrski nesreči.

Priporočila za večjo jedrsko varnost

Namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Branko Dervodel je ob predstavitvi poročila pojasnil, da je misija navedla 19 priporočil. Navedli so nekatera področja, ki bi jih bilo možno izboljšati, pri čemer je misija zlasti poudarila pomen koordinacije področja pripravljenosti. Priporočili so krepitev obstoječega koordinacijskega telesa in sistema, ob tem pa poudarili, da bi morala biti njegova prvenstvena naloga dokončanje že začetega revidiranja državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.

Kot ena pomembnejših ugotovitev je bila izpostavljena potreba po razvoju celovite strategije monitoringa v vseh fazah med in po morebitni jedrski nesreči, prav tako pa tudi drugih podrobnejših postopkov glede ukrepanja v kasnejših fazah po nesreči. Misija je ugotovila, da država redno vadi svojo pripravljenost na nesreče v jedrski elektrarni, predlagala pa je redne vaje tudi za druge morebitne radiološke nesreče. Med drugim so tudi poudarili pomen spremljanja družbenih omrežij ob morebitni nesreči, da se ne bi širile napačne informacije, je dejal Dervodel.

Misija je v osnutku poročila tudi pohvalila vlado, ki veliko sredstev namenja sistemu pripravljenosti na vseh ravneh. Ugotovila je, da je večina organizacij, vključenih v sistem odziva na jedrsko ali radiološko nesrečo, razvila načrte za odziv z opredelitvijo nalog in odgovornosti. V mnogih primerih pa so bili ti načrti tudi preizkušeni preko različnih usposabljanj in vaj, zlasti za primer nesreče v jedrski elektrarni.

Misija je izpostavila tudi nekaj dobrih praks, med katere sodi sistem regijskih centrov za obveščanje, ki omogoča pravočasno opozarjanje interventnih ekip na možnost prisotnosti nevarnih virov v primeru intervencije in medresorski komunikacijski sistem za tovrstne nesreče. Tekom misije so opazili tudi odlično sodelovanje med vsemi vpletenimi organizacijami.

Direktor Uprave RS za jedrsko varnost Andrej Stritar je povedal, da je misija Sloveniji postavila ogledalo glede trenutne pripravljenosti, zato morajo zdaj na podlagi ugotovitev misije pripraviti akcijski načrt, s katerim bodo ugotovljene pomanjkljivosti izboljšali ter na ta način pripravljenost celotnega sistema dvignili na višjo raven. Določene izboljšave sistema se pri nas že izvajajo, za izvajanje drugih pa bo morala vlada sprejeti ta akcijski načrt, je še dejal Stritar.

Scroll to top
Skip to content