Arso Termitu zaradi nevarnosti nastanka okoljske škode nalaga izvedbo preprečevalnih ukrepov

Arso Termitu zaradi nevarnosti nastanka okoljske škode nalaga izvedbo preprečevalnih ukrepov

Agencija RS za okolje (Arso) je v dopisu podjetju Termit zapisala, da na območju peskokopa Drtija obstaja neposredna nevarnost za nastanek okoljske škode, in podjetju naložila izvedbo preprečevalnih ukrepov. V Občini Moravče to vidijo kot "etapno zmago", v Termitu pa izpostavljajo, da okoljska škoda tlom ni bila povzročena.

Dokument Arsa z datumom 16. 2. je odgovor na Termitovo izjavo iz decembra lani, da na območju Drtije ne obstaja neposredna nevarnost nastanka okoljske škode. A se Arso s tem ne strinja. Raziskave so namreč potrdile prekomerno onesnaženje izcednih voda, ki iz območja sanacije odtekajo v okolje, zato neposredna nevarnost za nastanek okoljske škode nastaja, so zapisali med drugim.

Izluževanje nevarnih spojin je dokazano že povzročilo onesnaženje horizonta podzemne vode, ki se je vzpostavil v telesu območja sanacije, vodilo pa bi lahko do onesnaženja površinskih in podzemnih voda zunaj tega območja. Poleg tega ni zanemarljiv vidik vzpostavljanja bodočih tal in možnost nastanka škode od njimi, navaja Arso.

Ta je v zvezi s podzemno vodo med drugim izpostavil “izjemno visoke koncentracije formaldehida”, ki je toksična, alergena, karcinogena in mutagena snov. Formaldehid po ugotovitvah Arsa Termit uporablja za oplaščenje kalupov in jeder iz kremenčevega peska v sklopu proizvodnje livarskih proizvodov. Analize so pokazale, da so ta jedra in kalupi pogosto nepredelani vključki materiala na območju sanacije.

Agencija izpostavlja dejstvo, da je Termit s sanacijo rudniškega prostora z uporabo materialov (kompozitov in agregatov) na območju Drtije že povzročil vplive na okolje. Pri tem se neposredna nevarnost še povečuje, saj s sanacijo s tovrstnimi materiali nadaljuje. Analize “dokazujejo, da vgrajeni materiali niso inertni”, zato bo akumulacija negativnih vplivov na podzemne in površinske vode ter tla v okolici rudniškega prostora v prihodnje pomenila povzročitev večjih škodljivih vplivov. Termit trenutno stanja tudi ne spremlja z ustreznim monitoringom.

Agencija – kljub pozivom od leta 2019 – vse do trenutka izdaje dopisa od Termita ni prejela predloga ukrepov, s katerimi bi slednji pristopil k odvračanju neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode. Arso sicer konkretno predlaga ukrep v zvezi z ustreznim odvajanjem izcednih voda ter ukrepe za preprečitev infiltracije padavinske vode. Podlage oz. načrte v zvezi z ukrepi na agenciji pričakuje v roku 45 dni od prejema dopisa. V enakem obdobju pričakuje predlog merilnih mest za izvedbo monitoringa podzemnih voda.

V roku osmih dni pa Arso od Termita pričakuje izjavo, ali bo pristopil k izvedbi zahtevanih preprečevalnih ukrepov. V nasprotnem primeru bo k pripravi in izvedbi ukrepov pristopila sama država in jih izvedla na stroške Termita.

Na Občini Moravče dopis Arsa vidijo kot “etapno zmago moravškega župana in občinskega sveta”. “V tem dopisu … namreč Arso potrjuje, da podjetje Termit nevarno onesnažuje Moravško dolino, in zato od vodstva podjetja zahteva nujna sanacijska dejanja,” so zapisali.

“Seveda smo še daleč od očiščenja in ozdravljenja Moravške doline, toda stališče države končno obeta, da je na obzorju vsaj slutnja zelene pomladi,” je v izjavi za javnost zapisal moravški župan Milan Balažic.

V Termitu pa so v odzivu za STA poudarili, da okoljska škoda Termitu ni bila nikoli dokazana. “V Termitu smo vseskozi trdili, da okoljska škoda tlom ni bila povzročena, zato smo veseli, da je po skoraj dveh letih do tega zaključka prišel tudi Arso,” so navedli.

Agencija namreč, kot so izpostavili, govori o nevarnosti za nastanek okoljske škode. “Po trdnem prepričanju Termita tudi nevarnost ne obstaja, kar bomo v nadaljevanju postopka tudi dokazali,” so podčrtali. Izpostavili so tudi, da jim Arso ni naložil sanacije, pač pa govori zgolj o preprečevalnih ukrepih. Kakšen bo njihov odgovor, ki ga morajo Arsu poslati v osmih dneh, pa zaenkrat še niso želeli razkriti.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content