Direktorju policije Olaju se obeta ovadba zaradi sumov storitve kaznivih dejanj

Direktorju policije Olaju se obeta ovadba zaradi sumov storitve kaznivih dejanj

Policijski sindikat Slovenije bo zoper generalnega direktorja policije Antona Olaja podal kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve sindikalnih pravic in pravice do sodelovanja pri upravljanju. Za vložitev ovadbe so v ponedeljek že pooblastili odvetniško družbo Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji.

V sindikatu so na spletni strani pojasnili, da je generalni direktor policije obema policijskima sindikatoma naložil obveznost, da morata dokumente, ki jih želita objaviti na intranetu policije, pošiljati na uradni predal službe generalnega direktorja policije generalne policijske uprave, kjer bodo v nadaljevanju poskrbeli za objavo.

Kot so dodali, je pri tem Olaj navedel, da bodo sindikalni dokumenti, iz katerih bi bilo mogoče razbrati neskladnost s kodeksom policijske etike ali določbo kolektivne pogodbe za policiste, poslani odboru za etiko in integriteto, ki bo podal mnenje, ali bi objava takšnega dokumenta kakorkoli negativno vplivala na integriteto policije ter njeno podobo v javnosti.

Izpostavili so, da reprezentativni sindikat neposredno ali posredno zagotavlja oz. skrbi za pravice vseh zaposlenih. Iz tega razloga pa morajo biti obvestila sindikata dostopna vsem zaposlenim.

V policijskem sindikatu ugotavljajo, da se na podlagi omenjenega navodila generalnega direktorja policije izvaja “cenzura” sindikalnih obvestil. Izpostavili so, da reprezentativni sindikat neposredno ali posredno zagotavlja oz. skrbi za pravice vseh zaposlenih. Iz tega razloga pa morajo biti obvestila sindikata dostopna vsem zaposlenim.

Opozorili so, da ima sindikat pravico, tako na podlagi določil kolektivne pogodbe za policiste, kakor tudi kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, prosto razdeljevati sindikalno gradivo in tisk, sindikalni zaupniki pa lahko pošiljajo sindikalna zasebna obvestila članom sindikata po elektronski pošti ministrstva in policije. “Vse to sodi med sindikalno dejavnost oz. sindikalne pravice,” so zapisali.

V policijskem sindikatu so tako mnenja, “da ravnanja in odločitve generalnega direktorja policije, vključno z njegovim navodilom, na podlagi katerega izvršuje pregled in zatem odobritev oz. preprečitev objav sindikalnih obvestil, nimajo ustrezne pravne podlage, na podlagi katere bi bilo mogoče omejevati izvrševanje sindikalne dejavnosti oziroma sindikalnih pravic”. Menijo tudi, da je generalni direktor policije s svojimi ravnanji in odločitvami povzročil prepovedane posledice, ker je s kršitvijo predpisov onemogočil sindikalno dejavnost ali oviral uresničevanje sindikalnih pravic.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content