Inšpektorat RS za delo deluje neučinkovito in morda celo nezakonito

Inšpektorat RS za delo deluje neučinkovito in morda celo nezakonito

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) od ministrstva za delo zahteva, da opravi nadzor nad Inšpektoratom RS za delo, saj že dlje časa opaža "ravnanja, ki zbujajo utemeljen sum v njegovo zakonito delovanje". Ob tem med drugim opozarja na razkrivanje identitete prijaviteljev delodajalcem in na odsotnost obveščanja prijaviteljev o postopkih.

Kot so v današnji objavi spomnili v ZSSS, so inšpektorat za delo, ki je nadzorni organ, zadolžen za izvrševanje predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu, že večkrat opozorili na težave, a zaman.

ZSSS utemeljen sum v zakonito delovanje inšpektorata ugotavlja v povezavi z delodajalcem Sava Turizem, ki je bil deležen več prijav. Kot je razvidno iz dopisa sindikalne centrale ministrstvu za delo, je bila že avgusta 2017 vložena prijava zaradi težkih pogojev dela v podjetju. Zaposleni so morali delati v prostorih, v katerih je temperatura presegala s predpisi določene normative, delodajalec pa glede na njihove izjave ni poskrbel za ustrezno varnost in zdravje pri delu. Četudi je prijavitelj zahteval, da v inšpekcijskem postopku ostane anonimen, je po informacijah ZSSS inšpektor razkril njegovo identiteto.

Maja lani je bila proti istemu delodajalcu podana prijava zaradi zaposlovanja delavcev na podlagi individualnih pogodb. Delodajalec naj bi jih silil k podpisu novih individualnih pogodb, da bi se izognil spoštovanju določil kolektivne pogodbe za gostinstvo in turizem. Sindikat je zahteval urgentno obravnavo primera, a prijavitelj še ni prejel poročila inšpektorata o izvedenem nadzoru ali izrečenih ukrepih. Je pa v tej povezavi pred kratkim odločilo pristojno delovno sodišče, ki je ugotovilo nezakonito delovanje delodajalca.

Julija letos je bilo, tako v ZSSS, znova prijavljenih več kršitev zoper Savo Turizem. Sindikat je ob tem zaprosil inšpektorat za potrdilo prejete prijave, a neuspešno. Prijava je bila najprej naslovljena na glavnega inšpektorja za delo Jadranka Grlića (levo spodaj na naslovni sliki), nato pa na glavno pisarno inšpektorata za delo. V vmesnem času je uprava podjetja po informacijah ZSSS izvedla sestanek s sindikatom v podjetju in ga obvestila, da je je s prijavo seznanjena, prav tako pa tudi z imenom prijavitelja. Ta je potrdilo o prejeti prijavi prejel šele po omenjenem sestanku. Inšpektor je sicer dolžan varovati tajnost vira in drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

V ZSSS so izpostavili tudi zahtevo po inšpekcijskem nadzoru pri delodajalcih v okviru skupine Sintal in delodajalcu Protect Infra. Prijavo je ZSSS naslovila na inšpektorat marca letos, in sicer glede izplačevanja dodatka za delovno dobo. V zvezi so namreč ugotovili, da omenjena podjetja svojim delavcem mesečno izplačujejo zgolj dodatek za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, čeprav za to nimajo podlage v kolektivni pogodbi dejavnosti. Postopki inšpektorata naj bi bili uvedeni marca, a še niso zaključeni, čeprav gre za podjetja z več kot 2000 delavci v dejavnosti zasebnega varovanja, torej “nedvomno za prijavo, ki bi jo inšpektorat moral obravnavati prednostno in zadevo zaključiti v čim krajšem času”.

V ZSSS so v nadaljevanju brez podrobnih opisov navedli še številne prijave, ki na inšpektoratu niso doživele dialoga. Ob tem so poudarili velik pomen odločanja “brez nepotrebnega odlašanja”. Hkrati jih je zmotilo, ker sindikati ob prijavi suma kršitev od inšpektorata ne prejmejo odziva oz. ga prejmejo šele po ponovnem poizvedovanju. “Takšno ravnanje otežuje sindikalno delovanje, katerega namen je tudi zaščita položaja delavcev ter spremljanje izvajanja delovne zakonodaje in podzakonskih predpisov v praksi,” so navedli v ZSSS.

V tej luči so med drugim izrazili upanje, da bo ministrstvo inšpektoratu naložilo, da čim prej vzpostavi učinkovit sistem obveščanja prijaviteljev o rezultatu izvedenega inšpekcijskega postopka, še posebej v odnosu do kvalificiranih prijaviteljev, kot so reprezentativni sindikati.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content