Slovenija ni dosegla podnebnih ciljev do 2020

Slovenija ni dosegla podnebnih ciljev do 2020

Doslej zbrani podatki kažejo, da je EU dosegla podnebne cilje, zadane za leto 2020, je danes sporočila Evropska agencija za okolje (EEA). Cilji so bili zastavljeni na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov, deleža obnovljivih virov energije ter izboljšanja energetske učinkovitosti. Sloveniji kaže, da je spodletela pri enem.

Leta 2009 potrjeni cilji EU so do leta 2020 predvideli zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za najmanj 20 odstotkov glede na raven iz leta 1990, najmanj 20-odstotni delež obnovljivih virov energije ter 20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti.

EEA ocenjuje, da so bili cilji na ravni unije izpolnjeni, pri čemer pa so presežki določenih držav nadoknadili za neuspeh drugih, navaja EEA. Skupno 11 držav – Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Grčija, Italija, Latvija, Luksemburg, Portugalska, Španija in Švedska – je doseglo ali preseglo nacionalne cilje na vseh treh področjih.

 

Izpusti toplogrednih plinov 27 članic EU so leta 2020 glede na 1990 padli za 31 odstotkov, ocenjuje EEA. Najbolj so upadli izpusti v sektorjih, ki jih pokriva evropska shema trgovanja z izpusti ETS, medtem ko je bil v sektorjih, ki jih pokrivajo nacionalni cilji, vključno s transportom, stavbami in kmetijstvom, napredek počasnejši.

V skladu s cilji je izpuste do leta 2020 po ocenah zmanjšalo 21 držav. To ni uspelo Bolgariji, Cipru, Finski, Nemčiji, Irski in Malti.

Podatki pri drugem cilju kažejo, da je bilo lani iz obnovljivih virov pridelanih 21,3 odstotka v EU potrošene energije. Zlasti se je povečal delež obnovljivih virov v pridobivanju elektrike ter za hlajenje in ogrevanje, počasnejša pa je bila rast v transportu. Slednji je ravno uspel doseči cilj 10-odstotnega deleža obnovljivih virov v lanskem letu.

Pri obnovljivem deležu energije je med članicami EU 22 držav doseglo ali preseglo cilje. Prenizek pa je bil delež v Belgiji, Franciji, na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji.

EU je po prvih podatkih izpolnila tudi cilj povečanja energetske učinkovitosti, kjer je najdlje kazalo, da ji ne bo uspelo. K uspehu so sicer, kot navaja EEA, prispevala zaprtja javnega življenja in gospodarstva zaradi covida-19 v lanskem letu. Pod zastavljenim ciljem sta bili tako končna kot primarna raba energije v Evropi.

Pri tem je 20 držav ustrezno zmanjšalo porabo energije. Neuspešne so bile Avstrija, Belgija, Bolgarija, Nemčija, Madžarska, Litva in Slovaška.

Vsaj enega od ciljev so tako na nacionalni ravni dosegle vse članice EU, pri čemer sta Belgija in Bolgarija dosegli le enega od treh; Belgija zmanjšanje izpustov in Bolgarija delež obnovljivih virov.

Do leta 2030 bo morala večina evropskih držav povečati napore za doseganje podnebnih ciljev, navaja EEA. Je pa pet držav, ki so že leta 2020, ko je sicer gospodarstvo ustavljala pandemija covida-19, beležilo izpuste v skladu s cilji za leto 2030; to so Hrvaška, Grčija, Portugalska, Slovaška in Slovenija.

Slovenija je z Belgijo, Bolgarijo, Ciprom, Dansko, Estonijo, Finsko, Grčijo, Madžarsko, Malto in Romunijo tudi med državami, katerih končna raba energije je že pod zastavljeno ravnijo za 2030. Nobena država pa še nima deleža obnovljivih virov energije, ki bi bil v skladu s ciljem za leto 2030.

Scroll to top
Skip to content