K maturitetnemu eseju prijavljenih več kot 6300 dijakov, k nacionalnemu preverjanju znanja več kot 42.200 učencev

K maturitetnemu eseju prijavljenih več kot 6300 dijakov, k nacionalnemu preverjanju znanja več kot 42.200 učencev

Dijaki četrtih letnikov gimnazije bodo v sredo s pisanjem eseja iz maternega jezika začeli spomladanski rok splošne mature. K temu se je prijavilo 6337 dijakov. Na isti dan se za učence 6. in 9. razredov s preverjanjem slovenščine začenja nacionalno preverjanje znanja (NPZ). To bo opravljalo 22.630 učencev 6. razreda in 19.663 učencev 9. razreda.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) bo za 6. razred potekalo na 481 osnovnih šolah, za 9. razred pa na 479 šolah. K NPZ v 6. razredu na 446 šolah se je prijavilo tudi 2456 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu na 439 šolah pa 2256.

Od učencev nižjega izobraževalnega standarda bo NPZ opravljalo 123 učencev 6. razreda s 30 osnovnih šol in 111 učencev 9. razreda z 28 osnovnih šol.

NPZ bo potekalo od 4. do 10. maja na vseh osnovnih šolah. V sredo bodo učenci 6. in 9. razreda pisali preizkus znanja iz slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom iz italijanščine in madžarščine, v petek pa iz matematike. V torek, 10. maja, bodo šestošolci pisali preizkus znanja iz tujega jezika (angleščina, nemščina). Istega dne bodo devetošolci pisali preizkus znanja tretjega predmeta (geografija, kemija, tehnika in tehnologija, prvi tuj jezik).

Državni izpitni center bo 31. maja omogočil učencem 9. razreda in njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisov dosežkov preko spletnega portala http://npz.ric.si, 7. junija pa učencem 6. razreda in njihovim staršem.

Učenci in starši lahko v šoli uveljavijo možnost poizvedbe, če menijo, da določene naloge niso bile ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Poizvedbe bodo na šolah potekale tri dni, in sicer je prvi dan poizvedbe navedeni dan dostopa do ovrednotenih preizkusov, so navedli na Državnem izpitnem centru.

10. junija bodo za učence 9. razreda objavljene dodatne informacije z grafičnimi prikazi, za učence 6. razreda pa 16. junija. Starše vabijo, da si ogledajo dosežke svojih otrok, saj podatki prikazujejo katera znanja so osvojili bolje in katera slabše. Do tega bodo lahko dostopali na spletni strani http://npz.ric.si z EMŠO številko učenca in njegovo šifro, ki jo bodo prejeli v šoli.

Dosežki so dodatna informacija o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih, ponudili pa jim bodo tudi primerljivost znanja med učenci šole in v državnem merilu. Dosežki bodo koristna informacija tudi šoli, da bodo lahko učenci skupaj z učitelji pri testiranih predmetih ovrednotili svoje znanje. Analiza bo tudi pokazala, pri katerih nalogah so bili učenci še posebej uspešni, oziroma katerim vsebinam in učnim ciljem bi bilo potrebno posvečati še dodatno pozornost, so zapisali v sporočilu za javnost na centru.

V sredo bodo dijaki v gimnazijah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. Letošnji tematski sklop V svetu blišča in bede obsega besedili Andreja Hienga Čudežni Feliks in F. Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby.

Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 28. maja s pisanjem angleščine. Drugi del pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bodo pisali 30. maja, pisni izpiti iz tujih jezikov pa bodo potekali še 7., 9., 13. in 14. junija. 4. junija bo pisni izpit iz matematike ter med 31. majem in 15. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo med 13. in 22. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo dijake seznanili 11. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov, od 7. ure, maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 83 šolah, prvič jo bo opravljalo 6105 kandidatov. Tudi lani je potekala na 83 šolah, a jo je prvič opravljalo 6250 kandidatov. Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo med 84 in 87 odstotkov prijavljenih, letno pa med 86 in 89 odstotkov.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1809 kandidatov (lani 2124), ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content