Kaj glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja napoveduje kandidat za novega zdravstvenega ministra?

Kaj glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja napoveduje kandidat za novega zdravstvenega ministra?

Kandidat za ministra za zdravje Janez Poklukar je v predstavitvi na seji odbora DZ za zdravstvo predstavil svoje usmeritve za ministrovanje, to so med drugim krepitev primarnega zdravstva, celostna zdravstvena obravnava bolnika, sprememba in razpršitev financiranja, vzpostavitev agencije za kakovost v zdravstvu in obvladovanje epidemije covida-19.

Poklukar se zaveda, da na mesto zdravstvenega ministra – če bo potrjen – verjetno prihaja v enem najtežjih trenutkov za zdravstvo. Zadnja leta so bila za bolnišnice finančno težka, zdravstvo se sooča s pomanjkanjem kadra, vlaganja v infrastrukturo, dnevni tempo zadnje leto pa narekuje epidemija covida-19, je dejal.

Smeli načrti kandidata za ministra

Zdravstvo mora po njegovem mnenju temeljiti na močnem primarnem zdravstvu, zato je treba krepiti zdravstvene domove, preventivne programe, zagotavljati dodatne ukrepe na področju promocije zdravja, krepiti referenčne ambulante in centre zdravja.

Treba je okrepiti oz. vzpostaviti komunikacijske kanale med zdravstvenimi ravnmi, zagotoviti integrirano zdravstveno oskrbo na vseh nivojih. Dosežke pri integrirani zdravstveni oskrbi paliativnega bolnika na Gorenjskem je treba prenesti na vse ravni in vse regije, meni ministrski kandidat.

Kot je dejal, se bo nemogoče tudi izogniti ločitvi med negovalnimi bolnišnicami, gerontopsihiatričnimi oddelki in socialno-varstvenimi zavodi. Zaradi prepočasnega odziva na staranje prebivalstva so se namreč domovi za starejše prelevili v negovalne bolnišnice, a za to ne dosegajo zadostnih standardov. Zato je treba na novo zasnovati njihovo mrežo in koncept.

Omenil je tudi združevanje vodstev bolnišnic in njihovo specializacijo. Glede vodenja bolnišnic pa je treba po njegovem mnenju vodstvom dati tudi ustrezna orodja za upravljanje.

Kot je dejal Poklukar, je treba zaustaviti trend odhodov kadra, zlasti medicinskih sester iz zdravstva, predvsem z delovišč, ki delujejo neprekinjeno. Kadre v zdravstvu je treba načrtovati na podlagi potreb prebivalstva in za to mora obstajati strategija, je bil jasen.

Za primere kritičnih situacij, ko bi potrebovali dodaten zdravstveni kader prej, kot se lahko izšola, je treba poenostaviti postopke za uvoz kadra iz tujine. Poleg izboljšanja plač je za zdravstvene delavce treba vzpostaviti primerne delovne pogoje in jim omogočiti karierni razvoj, je prepričan.

Javno zdravstvo mora biti jasno razmejeno od zasebnega, koncesionarje na primarni in sekundarni ravni je treba vključiti v neprekinjeno zdravstveno varstvo, pravi kandidat za ministra. Poleg tega trdi, da mora biti agencija za kakovost v zdravstvu ena od prioritet ministrstva za zdravje.

Glede skrajševanja čakalnih vrst je treba odpraviti administrativne ovire pri pripravi napotnic oz. čakalnih seznamov, krepiti preventivo in ustaviti defenzivno medicino oz. prekomerno napotovanje na zdravstvene storitve s tem, da stroka opredeli, kaj in kdaj bolnik potrebuje za določeno stanje.

Sedanji sistem financiranja zdravstva ni vzdržen, meni Poklukar, zato bo treba najti druge vire, jih razpršiti ter povečati prihodke, saj bodo potrebe po zdravstvenih storitvah večje. Treba bo tudi zagotoviti vire iz proračuna, definirati, kaj spada v osnovno zavarovanje, in razmisliti o preoblikovanju dopolnilnega zavarovanja. Pomemben del zakonodaje, ki jo bo treba sprejeti, je po njegovih navedbah tudi zakon o dolgotrajni oskrbi.

Po kandidatovem mnenju je treba v večji meri izkoristiti dostopne tehnologije, pri čemer je omenil telemedicino, prav tako pa da je treba nadgraditi elektronski zdravstveni karton in povezati informacijske sisteme različnih zdravstvenih izvajalcev v enotno platformo.

Glede epidemije, ki je odločilno zaznamovala zadnje leto v zdravstvu, je dejal, da sta potrebni velika previdnost pri sproščanju ukrepov ter nadaljnja solidarnost med ljudmi, saj “virus ne izbira, virus najde, in to najšibkejše”. Ob tem se je zahvalil vsem zaposlenim v zdravstvu, pa tudi vsem “malim ljudem”, ki so bili ključni, da se epidemija umirja.

Da bi se v doglednem času vrnili v karseda normalno življenje, sta potrebna zadostna precepljenost in spoštovanje ukrepov. Če bi bilo precepljeno prebivalstvo, starejše od 65 let, bi namreč v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, ki ga vodi od leta 2019, sprejeli le tretjino covidnih bolnikov, je poudaril. Zato mora biti strategija cepljenja po njegovem prepričanju narejena z razmislekom.

Poklukar, ki je po izobrazbi zdravnik internist, je tudi povedal, da bi bil v tem trenutku precej raje v ambulanti, a verjame, da lahko na položaju ministra naredi bistveno več za ljudi. Poudaril je, da ni član nobene stranke in nobene kvote. “Prišel sem sem z ekipo in stroko postaviti gabarite za dobro delo, ampak na koncu bomo potrebovali voljo vseh skupaj. Verjamem, da nam ne bo lahko, ampak če se bomo poslušali in tudi slišali, bomo tudi stvari ustrezno dogovorili in začrtali pot,” je dejal.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content