Lani zaklali manj konj, a več ovac in perutnine

Lani zaklali manj konj, a več ovac in perutnine

V slovenskih klavnicah so lani zaklali približno 800 konj, 123.000 govedi, 230.000 prašičev, 12.000 ovc, 1000 koz, 4000 kuncev in 41,4 milijona kljunov perutnine. Konj, govedi, prašičev in koz so zaklali manj kot predlani, medtem ko se je zakol ovc, kuncev in perutnine povečal, je danes sporočil državni statistični urad.

Konj so zaklali približno za 21 odstotkov oziroma okoli 200 živali manj kot leto prej. Prašičev so zaklali za približno sedem odstotkov ali 16.000 živali manj, koz pa za približno dva odstotka oz. okoli 20 živali manj. Govedi so leta 2022 zaklali približno za en odstotek ali 1000 živali manj.

Pri govedu so zabeležili porast zaklanih živali v vseh kategorijah, razen pri bikih, starih nad 24 mesecev. Zakol je bil na letni ravni manjši za 17 odstotkov oz. okoli 4000 živali. Telic je bilo zaklanih za približno odstotek več (okoli 200 živali več), bikov, starih do 24 mesecev, za točno dva odstotka ali 1000 živali več, telet za okoli tri odstotke več (približno 400 več), krav za okoli pet odstotkov več (približno 1000 živali več), starejših telet za okoli 13 odstotkov več (ali približno 500 več) in kastratov oziroma volov za okoli 14 odstotkov več (ali približno 100 živali več).

Pri prašičih se je število zaklanih živali na letni ravni zmanjšalo v vseh kategorijah. Pri prašičkih je število upadlo za točno dva odstotka (približno 500 živali manj), pitanih prašičih za okoli sedem odstotkov (približno 15.000 živali manj), izločenih plemenskih prašičih za okoli 10 odstotkov (približno 300 živali manj) in pri mladih pitanih merjascih za točno 49 odstotkov (okoli 100 živali manj).

So pa v klavnicah zaklali več ovc (za približno sedem odstotkov ali okoli 1000 živali več), kuncev (za okoli dva odstotka ali približno 100 živali več) in perutnine (za približno pet odstotkov ali 1,78 milijona živali več).

Masa zaklanih konj je bila lani za 23 odstotkov ali približno 51 ton manjša kot leto prej, masa zaklane govede pa za štiri odstotke ali okoli 1465 ton manjša. Pri skupni masi trupov zaklanih prašičev so statistiki zaznali upad za okoli šest odstotkov (približno 1394 ton mesa manj).

Masa zaklanih ovc je bila za približno desetino večja kot leto prej (okoli 15 ton mesa več), masa zaklanih koz pa je bila večja za približno pet odstotkov (okoli pol tone več). Skupna masa zaklane perutnine je bila na letni ravni za točno dva odstotka večja (približno 1456 ton mesa več).

Masa zaklanih kuncev je bila za okoli dva odstotka večja (približno 100 kilogramov več), celotna masa trupov zaklanih kuncev je znašala približno 5,4 tone.

Lani so v slovenskih klavnicah skupno zaklali 136 uvoženih goved, s skupno maso okoli 36 ton. Uvožena so bila iz Italije, Hrvaške in Madžarske. Zakola uvoženih prašičev in perutnine na statističnem uradu niso zaznali. Ob tem statistiki poudarjajo, da se živali, ki so bile pripeljane iz tujine in so bile pred zakolom rejene v Sloveniji, ne štejejo za zakol uvoženih živali in se ne upoštevajo v podatkih o zakolu uvoženih živali.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content