Občina Kamnik z naročilom zaščitnih mask pri podjetju občinske svetnice kršila zakonodajo

Občina Kamnik z naročilom zaščitnih mask pri podjetju občinske svetnice kršila zakonodajo

Občina Kamnik je kršila absolutno zakonsko prepoved poslovanja s podjetjem Gumiks, ki je lastniško in upravljavsko povezano z občinsko svetnico Mojco Škraba. Pri podjetju je namreč spomladi 2020 naročila za slabih 25.000 evrov zaščitnih mask, čeprav ji je občinska svetnica predhodno poročala o omejitvah poslovanja, je ugotovila KPK.

Kot so sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), so postopek v omenjenem primeru v začetku leta 2020 uvedli na lastno pobudo, marca 2020 pa so prejeli tudi več prijav.

Ugotovili so, da je občina, ki jo vodi župan Matej Slapar, pri Gumiksu naročila zaščitne maske, in sicer kljub temu, da je občinska svetnica, ki je zakonita zastopnica in družbenica podjetja, občini leta 2019 poročala o omejitvah poslovanja. S tem je občina kršila absolutno prepoved poslovanja, kot izhaja iz zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so zapisali v KPK.

Omenjeni zakon namreč “izrecno prepoveduje poslovanje med organom ali organizacijo javnega sektorja s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotkih udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu”. Ta prepoved po navedbah KPK velja tudi za poslovanje naročnika s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Prepoved poslovanja je absolutna, posli, ki so sklenjeni kljub navedenim omejitvam, pa so nični, so zapisali.

Primer poslovanja občine Kamnik s podjetjem Gumiks je po navedbah KPK postopek klasičnega naročanja blaga, ki pa ne sodi pod pogojno dovoljeno poslovanje po zakonu o preprečevanju korupcije. “Dejstvo, da se je občinska svetnica izločila iz celotnega postopka izbire ponudnika in da so bile s tem dosledno upoštevane določbe o dolžnem izogibanju nasprotju interesov, je nerelevantno, saj je bila podana absolutna prepoved poslovanja med občino in podjetjem Gumiks. Prav tako sklenitev posla v izrednih razmerah (razglašena pandemija covida-19) ne more biti izgovor za sklenjen posel, saj tudi izredne razmere ne upravičujejo poslovanja organa s subjektom, s katerim ima ta organ vzpostavljeno absolutno omejitev poslovanja,” so zapisali.

Po navedbah KPK naj bi občina pri podjetju naročila za nekaj manj kot 25.000 evrov zaščitnih mask, dejansko pa naj bi jih nato kupila v vrednosti za nekaj več kot 16.600 evrov.

Ker upravni spor v zvezi z ugotovitvami KPK ni bil sprožen, so te postale pravnomočne.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content