Raba obnovljivih virov energije narašča, v Sloveniji je bilo lani iz teh virov proizvedene 33 odstotkov električne energije

Raba obnovljivih virov energije narašča, v Sloveniji je bilo lani iz teh virov proizvedene 33 odstotkov električne energije

Na ravni celotne EU je bilo lani po začasnih podatkih prvič proizvedene več električne energije iz obnovljivih virov kot iz fosilnih goriv, je pred evropskim tednom trajnostne energije danes objavil statistični urad.

Od vse električne energije, ki je bila lani proizvedena v Sloveniji, jo je bilo 37 odstotkov proizvedene v jedrski elektrarni, 30,5 odstotka v termoelektrarnah, 30,4 odstotka v hidroelektrarnah, 2,2 odstotka pa v sončnih in vetrnih elektrarnah.

Iz obnovljivih virov je bilo lani proizvedenih 5600 gigavatnih ur električne energije. Večina, 93 odstotkov, v hidroelektrarnah, sedem odstotkov pa v sončnih in vetrnih elektrarnah.

Količina električne energije iz hidroelektrarn je po pojasnilih statistikov močno odvisna od hidroloških razmer. Sončne in vetrne elektrarne prispevajo k skupni proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov manjši delež, vendar pa se njihova količina proizvedene električne energije povečuje.

Raba energije pri končnih odjemalcih se je v Sloveniji v obdobju 2010-2014 glede na predhodno leto zmanjševala, nato do leta 2018 povečevala, v zadnjih dveh letih pa se je spet zmanjšala. Lani je bila za 13 odstotkov nižja kot v letu 2010.

Letna razlika v rabi energije je bila največja v lanskem letu, upad je bil glede na leto 2019 devetodstoten. Najbolj se je zmanjšala v prometu, in sicer za 18 odstotkov, kar je po pojasnilih statistikov v veliki meri povezano z omejitvenimi ukrepi za zajezitev širjenja covida-19.

V EU je bilo lani po začasnih podatkih prvič proizvedene več električne energije iz obnovljivih virov kot iz fosilnih goriv. Glede na leto 2019 se je najbolj povečala količina električne energije, pridobljene iz sončne energije, za skoraj 16 odstotkov, iz vetrne in iz hidroenergije je bilo pridobljene za osem odstotkov več električne energije kot v 2019.

EU je pri doseganju ciljev glede rabe obnovljivih virov energije po oceni statistikov na dobri poti. Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije je bil v letu 2019 na ravni EU 19,7-odstoten. Cilj EU za 2020 je bil 20 odstotkov.

V letu 2019 je najvišji delež dosegla Švedska, in sicer 56,4-odstoten. 14 članic EU je že v tem letu preseglo cilj, ki so si ga postavile za 2020. Slovenija je lani po začasnih podatkih pridobila iz obnovljivih virov 24,2 odstotka energije, kar je nekoliko pod ciljanimi 25 odstotki.

Evropski teden trajnostne energije bo potekal med 25. in 29. oktobrom, geslo letošnjega je Proti letu 2030: preoblikovanje evropskega energetskega sistema. V program dogodkov v tem tednu so uvrščene dejavnosti, ki spodbujajo varčevanje z energijo in prehod na obnovljive vire energije in s tem na čisto, varno in učinkovito energijo, potrebno za dosego podnebnih in energetskih ciljev.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content