Tako namerava Golobova vlada pregnati politiko z RTV Slovenije

Tako namerava Golobova vlada pregnati politiko z RTV Slovenije

Vlada je v državni zbor vložila predlog sprememb in dopolnitev zakona o RTVS in predlagala obravnavo po nujnem postopku, da bi preprečili težko popravljive posledice. Vodenje, upravljanje in nadzor bi namesto sedanjima programskemu in nadzornemu svetu prepustili enotnemu svetu RTVS, ki bi štel 17 predstavnikov zaposlenih in civilne družbe.

Kot so ob tem pojasnili v predlogu novele, objavljenem na spletnih straneh DZ, želijo s spremembami zagotoviti institucionalno in programsko avtonomijo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) ter zaščititi novinarsko oziroma uredniško neodvisnost. Dogodki v zadnjih dveh letih, ki so dosegli vrhunec s stavko novinarskih sindikatov, so po mnenju vlade namreč pokazali, da obstoječa zakonska ureditev omogoča razmere, v katerih lahko prihaja do omejevanja svobode oziroma do možnosti vplivanja vladajoče politike na programske odločitve RTVS.

Vladni predlog novele med poglavitnimi rešitvami določa novo ureditev področja vodenja, upravljanja in nadzora javnega zavoda RTVS. Namesto obstoječega programskega in nadzornega sveta novela zakona uvaja enoten organ upravljanja in nadzora – svet RTVS, kar bo po oceni vlade zagotovilo učinkovitejše in bolj racionalno delo in onemogočilo možnost blokad pri sprejemanju najpomembnejših dokumentov.

Po predlogu vlade bi svet RTVS sestavljalo 17 članov, pri njihovem imenovanju pa bodo imeli odločilno vlogo javnost oziroma civilna družba in zaposleni. Slednji bodo iz svojih vrst izbrali pet članov, štiri na neposrednih volitvah, enega pa bo imenoval svet delavcev.

Preostalih 12 članov bodo na podlagi izvedenih javnih pozivov imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik države, državni zbor, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, Informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja ter varuh človekovih pravic.

Kot ocenjuje vlada, bo v primerjavi z obstoječo ureditvijo bistveno zmanjšan vpliv strankarske politike, saj bo državni zbor na predlog odborov za izobraževanje, znanost, šport in mladino oziroma za kulturo imenoval le dva člana, strokovnjaka s področja vzgoje in izobraževanja oziroma kulture in medijev. Z omejitvijo možnosti ponovitve mandata na največ en zaporedni mandat nameravajo zmanjšati tudi možnost konflikta interesov ali koruptivnega delovanja.

Ob tem zakon kot posvetovalno telo sveta RTVS predvideva uvedbo finančnega odbora, ki ga bo sestavljalo pet članov, strokovno usposobljenih in z delovnimi izkušnjami na finančnem področju. Člane finančnega odbora bo imenoval svet RTVS na predlog ministrstev za finance in kulturo, sveta delavcev RTVS, Združenja nadzornikov Slovenije in Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Vlada namerava z novelo zakona obstoječi položaj generalnega direktorja zamenjati s štiričlansko upravo, s čimer bi integrirali vodilne funkcije javnega medijskega servisa, kar je po njihovem glede na tehnološke spremembe in obstoječo medijsko-komunikacijsko okolje primernejši model upravljanja.

S povečevanjem sodelovanja delavcev v organih zavoda, še posebej z vključitvijo delavskega direktorja v upravo, bi po njihovem omogočali izvajanje ustavno zagotovljene pravice do soodločanja zaposlenih, kar v sistemu z več kot 2000 zaposlenimi doslej ni bila ustrezno urejeno.

Na nižji ravni vodenja bodo obstoječim mestom direktorjev radia in televizije dodali mesto direktorja digitalnih vsebin, kar bo omogočilo enakopravnejši in času primernejši položaj novih medijskih dejavnosti, ki so v sedanjem sistemu v podrejenem položaju.

Predlog zakona določa tudi nov postopek imenovanja odgovornih urednikov, pri čemer ta zahteva predhodni posvet s člani uredništva, večji bo tudi pomen pozitivnega mnenja uredništev k imenovanjem urednikov in vzpostavlja omejitve glede razrešitve urednikov, do katerih ne more priti po samovolji uprave, pač pa samo, če ti izgubijo zaupanje uredništva, s čimer mora soglašati svet RTVS.

Predlog zakona na novo določa še zakonsko pristojnost sveta RTVS glede imenovanja varuha pravic gledalcev in poslušalcev ter obravnavo njegovih poročil, ki je bila do sedaj neustrezno določena le s statutom, s čimer je bil institut varuha v razmerju do organov RTVS neupravičeno degradiran, posledično pa poročila varuha niso imela ustrezne veljave.

Predlog vzpostavlja tudi jasno ločnico med pristojnostmi sveta RTVS in pristojnostmi urednikov na področju priprave programov. Svet ne bo smel posegati v posamezne dele programa pred objavo, razpravo o objavljenih delih programa lahko izpelje le na podlagi poročil varuha, ki vključujejo odziv odgovornih urednikov in avtorjev. S tem želijo izkazati spoštovanje načela novinarske avtonomije, ki je določena že v krovnem zakonu o medijih.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content