V neurju poškodovane številne šole in vrtci, na ljubljanskih cestah za 100.000 evrov škode

V neurju poškodovane številne šole in vrtci, na ljubljanskih cestah za 100.000 evrov škode

Sredino silovito neurje je v Ljubljani povzročilo številne nevšečnosti. KPL čisti nanose na vozišča na številnih lokacijah, tako v ožjem središču mesta kot tudi širše, poškodovane so številne makadamske ceste v okoliških hribih, po grobih ocenah je na cestah za 100.000 evrov škode. Škodo na objektih je doslej prijavilo 11 šol in osem vrtcev.

Na ljubljanski občini so za STA pojasnili, da so bile na območju mesta izvedene številne intervencije, tako so postavljali cestne zapore zaradi poplavljenih podvozov na Celovški cesti, Dunajski cesti, Drenikovi ulici, Tacenski cesti.

Koncesionar Komunalno podjetje Ljubljana (KPL) je v četrtek začel čiščenje nanosov na vozišče na številnih lokacijah, na Vodnikovem trgu, Študentovski ulici, Ulici na grad, Karlovški cesti, Drenikovi ulici, Vodnikovi in Tržni ulici, Litijski cesti pri Kajuhovi, Poti na Orle, Rožni ulici, Poti v hrib, Šentviški ulici, Šmarnogorski poti, Gameljnah, Toškem čelu. Na Rožni ulici je poškodovano približno 20 kvadratnih metrov tlakovane površine, saj so se dvignile granitne kocke.

Na hribih okoli Ljubljane so poškodovane makadamske ceste (Janče-Laze, Janče-Jevnica, Janče-Mala Štanga, Mali vrh-Leskovica, Mali vrh-Babja veja, ceste v okolici Volavelj, Razori, Srednja Besnica-Vnajnarij). Poleg makadamskih vozišč so poškodovane tudi bankine, ogromno je nanosov peska in zemlje z brežin.

Delovne skupine na terenu intenzivno čistijo nanose in odpravljajo nastalo škodo. Groba ocena nastale škode cestne infrastrukture je 100.000 evrov, navajajo na MOL.

Prav tako je javno podjetje Voka Snaga na področju kanalizacije do zdaj zabeležila 65 prošenj za intervencijo, večinoma gre za individualne hiše in bloke. Njihove dežurne ekipe so z intervencijami začele že v sredo pozno zvečer.

Po v četrtek zbranih podatkih oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje je škodo na objektih doslej prijavilo 11 šol (osnovne šole Hinka Smrekarja, Miška Kranjca, Toneta Čufarja, Milana Šuštaršiča, Dravlje, Poljane, Prežihovega Voranca, Franca Rozmana Staneta, Vide Pregarc, Danile Kumar in Center Janeza Levca) in osem vrtcev (Vodmat, Najdihojca, Galjevica, Ledina, Zelena jama, Mojca, Pod Gradom, Mladi rod). Z določenimi so že pristopili k oceni in predlogom nujnih del za sanacijo škode. Proces tako v šolah kot vrtcih poteka nemoteno.

Prav tako so pri 14 mestnih kulturnih javnih zavodih že opravili preglede. Pod vodo je bila spodnja dvorana Slovenskega mladinskega gledališča in mizarska delavnica, opravljajo tudi popis škode in pripravljajo dokumentacijo za zavarovalnico. V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane so se prav tako soočili s škodo, ki pa ni primerljiva s tisto v nacionalnih inštitucijah. Bilo je nekaj manjših luž v notranjem atriju, v Mestni galeriji prav tako, vse so že sanirali. V Kinodvoru so imeli manjši vdor meteorne vode v galeriji, a so stanje sanirali in ne bo vplivalo na delovanje.

Na ljubljanski občini navajajo, da je bilo ponoči v Mestni knjižnici Ljubljana pestro, a so do jutra vse sanirali tako, da so se vse enote knjižnice zjutraj normalno odprle. Od 20 lokacij so bile prizadete enote Šiška, v kateri je bila zalita klet, čitalnica, namočenega je kar nekaj gradiva v kletnem skladišču, v knjižnici Otona Zupančiča, v enoti Bežigrad je prišlo do vdora fekalne vode, enota Poljane pa je ostala brez elektrike.

Za vse poškodovane objekte se že pripravlja popis škode in dokumentacijo za zavarovalnico. Poplavilo je tudi klet Vodnikove domačije, kjer so vodo že izčrpali. Vsi ostali pa so neurje preživeli brez posledic oz. so te takšne, da so bile do jutra oz. zgodnjega dopoldneva že bile sanirane in delo ni bilo moteno.

Ocenjujejo, da bi bilo mogoče v prihodnje preprečiti takšne dogodke z ukrepi, kot so redno čiščenje odtokov meteorne vode stavb, obcestnih odtokov, žlebov, cestnih rozet ter nakup protipoplavnih elementov pri dovozih v garaže in hiše, vgraditev povratnih ventilov v stavbe ter ustrezen dvig električne napeljave in njenih elementov.

Ob tem na občini navajajo, da je ob takšni količini padavin v tako kratkem času nemogoče izgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje meteornih voda.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content