V teh podjetjih bo po novem obvezno elektronsko evidentiranje delovnega časa

V teh podjetjih bo po novem obvezno elektronsko evidentiranje delovnega časa

Vlada je danes potrdila novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki naj bi zajezila kršenje določb o delovnem času. Novela prinaša obvezno uvedbo elektronskih evidenc delovnega časa za podjetja, ki jim je bila izrečena globa zaradi kršitev delovne zakonodaje. Za ostala podjetja sprememb ne bo.

Delavci, ki bodo menili, da so jim kršene pravice glede delovnega časa, bodo od delodajalca lahko zahtevali uvedbo elektronskega beleženja delovnega časa, je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil minister za delo Luka Mesec.

“Če bo delodajalec to zavrnil, bo o tem moral obvestiti inšpektorat, ki bo nato preveril stanje v podjetju. Če bo ugotovil, da v podjetju dejansko prihaja do kršitev, bo delodajalcu predpisal obvezno elektronsko beleženje,” je dodal.

Zaposleni bodo s tem dobili sprotni vpogled v opravljeno število delovnih ur in nadur. “Na ta način bodo tudi poskrbeli, da bodo te ure pošteno plačane,” je poudaril.

Za podjetja, ki spoštujejo zakonodajo, sprememb po Meščevih besedah ne bo.

Ministrstvo je sprva predvidelo, da bi morali prisotnost elektronsko beležiti vsi zaposleni, a je to povzročilo precej hude krvi med delodajalci. Socialni partnerji so se nato dogovorili, da bodo morali elektronske evidence zagotoviti le kršitelji.

Novela določa tudi, da se v evidenco o izrabi delovnega časa začne vpisovati podatek o času prihoda delavca na delo in odhoda z dela, obsegu izrabe odmora med delovnim časom, o opravljenih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem delovnem času ter o seštevku ur za daljše obdobje. Doslej je namreč zakon zahteval le podatek o številu opravljenih ur, kar je inšpektorjem po opozorilih ministrstva povzročalo težave pri nadzoru.

Prav tako sta med novimi ukrepi obveznost delodajalca, da delavca pisno obvesti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne, in pravica delavca, da od delodajalca enkrat tedensko zahteva, da ga pisno seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa.

Med določbami zakona, ki se posodabljajo, so še določitev glob, sankcije za odgovorno osebo v primeru kršitve opustitve vodenja, hrambe ali posodabljanja evidenc in pooblastilo za izrekanje glob v razponu.

Poleg tega je nova opredelitev delavca, po kateri se kot delavec šteje vsakdo, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content