Slovenske univerze želijo tujim študentom pomagati pri urejanju dokumentacije

Slovenske univerze želijo tujim študentom pomagati pri urejanju dokumentacije

V Sloveniji raste število tujih študentov in s tem tudi število izdanih dokumentov, ki jih rabijo za bivanje in študij. Zato so rektorji na današnji seji rektorske konference sprejeli sklep, da bodo skušali z ministrstvom za javno upravo doseči dogovor, da bodo ti postopki pravočasni in ne bodo ovirali študentov.

“V obdobju okoli vpisa in začetka akademskega leta so upravne enote zelo obremenjene z izdajanjem teh dovoljenj. Zato bi radi skupaj z upravnimi enotami in ministrstvom dosegli dogovor, da bodo ti postopki tekli pravočasno in ne bodo obremenjevali upravnih enot do te mere, da postopkov ne bodo sposobne izpeljati pravočasno,” je po koncu seje povedal predsedujoči rektorski konferenci, rektor Univerze v Novi Gorici Danilo Zavrtanik.

Pobudo je dala rektorska konferenca, Zavrtanik pa je prepričan, da je bodo veseli tudi na drugi strani, saj po njegovih besedah zdajšnji način upravnim enotam otežuje delo, univerzam pa vpis tujih študentov.

Na seji so rektorji štirih slovenskih univerz spregovorili tudi o kriterijih, po katerih bodo v svoje vrste sprejemali nove slovenske univerze. Pripravljen je bil namreč osnutek pravilnika, kriterije kakovosti pa bodo dodelali do naslednje seje v jesenskem času, ko načrtujejo tudi sprejetje pravilnika.

“Ključno, kar velja omeniti, je to, da smo se dogovorili, da je potrebno nove člane sprejemati s konsenzom in ne s preglasovanjem,” je še dodal Zavrtanik.

Rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič pa je spregovoril o pobudi, da bi na državni ravni pripravili skupno strategijo o sodelovanju s kitajskimi univerzami.

“Gre za načrtovan pristop kitajskih univerz, kako bi razširili dosedanje sodelovanje z našimi univerzami. Želimo vzpostaviti vzajemnost, da vse, kar mi nudimo njim, bi morali zagotoviti za naše študente in naše profesorje na njihovi strani. Delamo na tem, da se poenotimo in predlagamo strategijo, ki bi jo morala podpreti tudi država,” je dejal Papič.

Doslej je bilo sklenjenih že veliko sporazumov o sodelovanju med slovenskimi in kitajskimi univerzam, precej je tudi študentske izmenjave. “Pojavljajo pa se tudi ideje o odpiranju kitajskih fakultet pri nas in na tem področju moramo imeti zelo jasno izdelano strategijo, kaj to pomeni. Sam načeloma ne zavračam sodelovanja, vendar le po načelu vzajemnosti,” je še opozoril rektor ljubljanske univerze.

Scroll to top
Skip to content