Evropska komisija predstavila ukrepe za blaženje škodljivih vplivov ribolova na okolje

Evropska komisija predstavila ukrepe za blaženje škodljivih vplivov ribolova na okolje

Cilj predlaganih ukrepov je spodbujati uporabo čistejših virov energije in zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv, pa tudi zmanjšati vpliv sektorja ribištva in ribogojstva na morski ekosistem.

Kot navajajo v Bruslju, trenutna odvisnost sektorja od fosilnih goriv ni samo okoljsko nevzdržna, ampak je zaradi tega tudi ranljiv za povečanje cen energije.

Zato predlagajo zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in določitev cilja podnebne nevtralnosti sektorja ribištva in ribogojstva do leta 2050. Ukrepi so namenjeni pospešitvi energetskega prehoda sektorja s povečanjem učinkovitosti goriv ter prehodom na obnovljive oziroma nizkoogljične vire energije.

Eden ključnih ukrepov je po navedbah komisije vzpostavitev partnerstva za energetski prehod evropskega ribištva in ribogojstva. V njem bi sodelovali vsi deležniki, da bi skupaj naslovili energetski prehod sektorja.

Bruselj je obenem predstavil akcijski načrt za okrepitev prispevka skupne ribiške politike k okoljskim ciljem EU in zmanjšanje škodljivih posledic ribištva za morske ekosisteme.

Načrt je namenjen izpolnitvi cilja strategije EU na področju biotske raznovrstnosti do leta 2030, ki predvideva pravno in učinkovito zaščito 30 odstotkov evropskih morja, pri čemer bi bila ena tretjina strogo zaščitena. Komisija zato članice poziva, naj določijo jasno časovnico ukrepov ohranjanja ribištva, da bi učinkovito upravljali zaščitena morska območja. Cilj akcijskega načrta je tudi zmanjšati vpliv ribištva na morsko dno.

Med ukrepi, ki jih predlaga Evropska komisija, pa je še vzpostavitev pakta za ribištvo in oceane, namenjenega izvajanju skupne ribiške politike. To bi predstavljalo novo obdobje v dialogu in sodelovanju med komisijo in vsemi deležniki na področju ribištva, so zapisali v Bruslju.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content