UKC Ljubljana letos predvidoma s 15 milijonov evrov minusa

UKC Ljubljana letos predvidoma s 15 milijonov evrov minusa

Sanacijska uprava Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana v sanacijskem načrtu, ki ga je v sredo obravnaval svet zavoda, načrtuje uravnotežen poslovni izid v prihodnjem letu oz. najpozneje v letu 2020, medtem ko bo letos UKC posloval s približno 15 milijonov evrov minusa, je napovedal generalni direktor UKC Aleš Šabeder.

Šabeder je na današnji novinarski konferenci predstavil poslovanje UKC v preteklem letu, ko so iz tekočega poslovanja ustvarili za 33,5 milijona evrov minusa, skupaj s skoraj 80 milijoni evrov sanacijskih sredstev iz proračuna pa so na papirju beležili 46,4 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Letos bodo po njegovih besedah ustvarili za okoli 15 milijonov evrov minusa, neuravnotežen poslovni načrt je omogočen z interventnim zakonom za sanacijo bolnišnic.

V sanacijskem programu, ki ga je v četrtek obravnaval svet UKC in ga ocenil kot primernega za nadaljnjo obravnavo na ministrstvu, so opredelili enostavne ukrepe, ukrepe na nivoju klinik in ukrepe na nivoju UKC.

Med najpomembnejšimi ukrepi na nivoju UKC je izpolnjevanje letnega programa iz splošnega dogovora ter enkratnega dodatnega programa v celoti. V preteklem letu namreč rednega programa niso realizirali v celoti, zaradi česar so ostali brez 11 milijonov evrov prihodkov.

Prav tako je Šabeder optimističen glede izpolnitve enkratnega dodatnega programa, saj je bil letos bistveno prej razpisan in so ga v prejšnjem mesecu tudi začeli izvajati. Povečati nameravajo število dnevnih bolnišničnih obravnav in skrajšati ležalne dobe.

Zavezani so k pravočasnemu plačevanju dobaviteljem. V skladu z interventnim zakonom je ta rok podaljšan na 60 dni, zaradi česar so dobaviteljem poslali anekse, da bi uskladili ta rok. Po Šabedrovih navedbah se je večina dobaviteljev na to pozitivno odzvala.

Investicije bodo načrtovali v skladu z razpoložljivimi sredstvi in brez zadolževanja, pri čemer je generalni direktor dejal, da je za prihodnjih pet let potreb po investicijah v višini 220 milijonov evrov na ravni celotnega UKC. V to sta všteti tudi dve novi stavbi. Skupaj z ministrstvom za zdravje bodo šli v energetsko sanacijo petih objektov. Letos imajo za investicije na voljo 13 milijonov evrov lastnih sredstev, a prioritete še izbirajo.

Prav tako nameravajo bolje izkoristiti drago medicinsko opremo ter operacijske dvorane. Te so v tem trenutku v dopoldanskem času 83-odstotno zasedene. Zavezali so se tudi k znižanju cen zdravstvenih materialov ter zmanjševanju zalog. Šli bodo v prenove ključnih podpornih procesov, to je nabava ter informacijski sistem financ.

Kot je dodal Šabeder, so vse sanacijske ukrepe – teh je v programu več kot 600 – ovrednotili, ocenili so tudi njihov finančni učinek v letih trajanja interventnega zakona. Takoj, ko bo ministrstvo potrdilo sanacijski program, pa bodo v UKC začeli delo, je še napovedal.

Dotaknil se je tudi finančnega načrta in programa dela za letos. Načrtujejo 509 milijonov evrov prihodkov ter 524 milijonov evrov odhodkov. Prihodki se bodo v primerjavi z lanskoletnim planom povišali za pet odstotkov, za okoli pet odstotkov se jim bodo tudi povečali tudi stroški dela, zlasti na račun dodatnega obsega in novih zaposlitev, medtem ko v ta načrt niso vključeni morebitni sistemski plačni ukrepi.

Nove zaposlitve bodo posledica vzpostavljanja dispečerskega centra ter zato, ker letos od Zdravstvenega doma Ljubljana prevzemajo nujno medicinsko pomoč, s tem pa tudi 55 tamkajšnjih zaposlenih.

Scroll to top
Skip to content