Ustavno sodišče tudi uradno sporočilo, da je začasno zadržalo izvrševanje zakona o investicijah v Slovenski vojski

Ustavno sodišče tudi uradno sporočilo, da je začasno zadržalo izvrševanje zakona o investicijah v Slovenski vojski

Ustavno sodišče je tudi uradno sporočilo, da je do dokončne odločitve o ustavni skladnosti zadržalo izvrševanje zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski od letos do leta 2026. Ob tem pa je odločilo tudi, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.

Ustavno sodišče je v obrazložitvi odločitve o zadržanju izvrševanja zakona med drugim navedlo, da ocenjuje, da bi izvrševanje zakona, če bi se izkazalo, da je protiustaven, povzročilo hujše škodljive posledice, kot če se morebiti ustavnoskladen zakon relativno kratek čas do končne odločitve sodišča ne bi izvrševal.

Ob tem so opozorili, da so za letošnje in prihodnje leto sredstva za naložbe v Slovenski vojski v proračunu tako ali tako že zagotovljena in se bodo investicije, načrtovane za ti dve leti, lahko izvajale. Z začasnim zadržanjem torej zgolj začasno preneha pravna podlaga, ki bi ministrstvu za obrambo dopuščala sklepanje tistih pogodb, ki pomenijo prevzemanje obveznosti za čas, ki presega obdobje sprejetih državnih proračunov.

Ustavno sodišče je sprejelo sklep s šestimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnica Dunja Jadek Pensa ter sodnika Klemen Jaklič in Marko Šorli. Sodnik Jaklič je dal odklonilno ločeno mnenje.

Scroll to top
Skip to content