V Brežicah z ločevanjem in obdelavo odpadkov privarčevali več kot pol milijona evrov

V Brežicah z ločevanjem in obdelavo odpadkov privarčevali več kot pol milijona evrov

Pri Komunali Brežice so s pravilnim ločevanjem in z novim načinom obdelave odpadkov lani privarčevali več kot 517.000 evrov. Skupaj z uporabniki so zbrali skoraj 4200 ton ločenih frakcij, kar je dobrih šest odstotkov več kot predlani. Za letos so napovedali ustanovitev dveh podjetij, ki bosta skrbeli za tržne dejavnosti in socialne projekte.

Direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič je na nedavni novinarski konferenci povedal, da so na račun ločevanja odpadkov lani privarčevali dobrih 350.000 evrov, z novim načinom obdelave pa še dodatnih 164.000 evrov, zaradi česar so lahko mesečne komunalne stroške štiričlanskih družin znižali za skoraj sedem evrov.

Dodal je, da so uspeli na Brežiškem količino zbranih mešanih komunalnih odpadkov v zadnjih petih letih skoraj prepoloviti, komunala pa je hkrati zbrala nekaj manj kot tisoč ton mešane embalaže in skoraj dobrih 500 ton bioloških kuhinjskih ter zelenih odpadkov.

Direktor je opozoril še na druge okoljske oz. trajnostne projekte, med temi na akcijo Prinesi – odnesi, v okviru katere so od predlanskega junija do decembra lani v ponovno uporabo posredovali več kot 15.000 še uporabnih predmetov. Občani, ki so omenjeno akcijo dobro sprejeli, pa vsako soboto na brežiško tržnico prinesejo ali od tam odnesejo v povprečju 300 predmetov, ki bi drugače končali na odlagališču.

Med druge akcije brežiške komunale sodita še projekta Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe in Plastična vrečka si ne zasluži všečka, v otroških vrtcih in osnovnih šolah pa so že tretje leto prisotni s projektom Ohranimo čisto okolje, ki ga bodo letos razširili še na srednješolsko mladino.

Med drugimi načrti je Zupančič napovedal ustanovitev dveh podjetij, ki bosta delovali na trgu in socialnem področju. Prvo bo skrbelo za razvoj podpornih storitev, ki so povezane z gospodarskimi javnimi službami in so pomembne za krepitev občinskega gospodarstva, drugo pa bo razvijalo projekte s socialno in družbeno noto, katerih cilj ni nujno dobiček, je še dejal.

Po podatkih Komunale Brežice ta upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, kanalizacijske sisteme v Brežicah, na Obrežju in v Globokem, nekaj več kot 180 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, brežiško pokopališče in tamkajšnjo tržnico, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore.

Scroll to top
Skip to content