V Ljubljani kljub epidemiji zasadili dva nova drevoreda

V Ljubljani kljub epidemiji zasadili dva nova drevoreda

Ljubljanska občina tudi sredi epidemije novega koronavirusa izvaja aktivnosti za lepše okolje. Ena od teh je tudi saditev novih dreves. Tako so ta teden na pobudo meščanov med drugim zasadili dva nova drevoreda za Bežigradom in na Novih Fužinah, na Plečnikov tržnici v središču mesta pa poteka revitalizacija drevoreda divjih kostanjev.

Ljubljanska občina je v sporočilu za javnost spomnila, da vsako pomlad med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje, pripravi spomladansko akcijo Za lepšo Ljubljano, v okviru katere v sodelovanju z občani izvaja številne aktivnosti za urejanje in čiščenje mesta.

Letos zaradi epidemije koronavirusa akcije v običajni obliki na občini ne morejo izpeljati, kljub temu pa izvajajo aktivnosti za lepše okolje.

Na Baragovi ulici za Bežigradom in na Novih Fužinah so tako na pobudo meščanov zasadili nova drevoreda, pri čemer so se odločili za zasaditev nove drevesne vrste, to je srčastolistne jelše.

To vrsto dreves so na občini izbrali, ker je odporna na vročino, sušo in mestno okolje ter uspeva tudi na zelo revnih, peščenih in zbitih tleh. Srčastolistne jelše tudi razmeroma hitro rastejo, zato bosta oba nova drevoreda po napovedih občine v dokaj kratkem času postala pomembna gradnika urbanega okolja.

Na Plečnikovi tržnici medtem poteka revitalizacija drevoreda divjih kostanjev, ki je zaščiten tako s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije kot tudi Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

Drevesa so namreč po pojasnilih občine v zadnjih letih izkazovala slabo vitalnost in skromno višinsko prirast. Eno od njih se je lani celo posušilo, dve pa sta bili zelo prizadeti in tik pred odmrtjem. Ta tri drevesa so zato odstranili in jih nadomestili z novimi sadikami.

Ostala drevesa so delavci javnih podjetij Voka Snaga in Ljubljanska parkirišča in tržnice oskrbeli s ciljem njihove regeneracije. Odstranili so tudi suhe veje, dvignili profil krošnje in izvedli strukturno rez. V letošnji sezoni bodo drevesa nato še nekajkrat zalili in spremljali njihov razvoj.

Na Mestni občini Ljubljana sicer večkrat poudarijo, da se zavedajo pomena mestnih dreves, saj da ta dobro vplivajo na psihofizično počutje ljudi in pomembno prispevajo k zdravju, lepoti in funkcionalnosti mestnega okolja.

S tem, ko drevje vpliva na temperaturo in vlažnost zraka v mestu, zadržuje prašne delce, hrup, veter in padavinske vode, proizvaja kisik, zadržuje sončno sevanje in čisti zrak, pomembno prispeva h kakovosti bivalnega okolja ljudi, živali in rastlin v mestu. Hkrati so drevesa izjemnega pomena v boju s podnebnimi spremembami, so navedli.

Občina tako zagotavlja, da si prizadeva ohraniti vsako drevo v mestu, ves čas pa zasaja tudi nova drevesa. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadijo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto, številna drevesa pa dodatno zasadi v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Občina skrbi tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih. Skupaj so tako na ljubljanski občini zasadili že 40.000 dreves.

Scroll to top
Skip to content