V SD pozitivno ocenili sodelovanje v vladni koaliciji

V SD pozitivno ocenili sodelovanje v vladni koaliciji

Širše vodstvo SD je na klavzuri v Ljubljani razpravljalo o prvih dveh letih delovanja stranke v koaliciji in prioritetah za prihodnji dve leti. Po besedah predsednika SD Dejana Židana so sprejeli stališče, s katerim sodelovanje stranke v koaliciji ocenjujejo kot pozitivno, prav tako stališče, da je primerno, da je stranka še naprej del vlade.

Po besedah Židana so člani ožjega vodstva stranke v razpravi izrazili tudi pričakovanje, da bo po volitvah leta 2018 vlado znova vodila levosredinska vlada, katere glavni cilj naj bo krepitev dobrega življenja ljudi, pri čemer pa vidijo nekaj tveganj.

Prvo tveganje je po besedah Židana področje zdravstva, “kjer je prisotnih vedno več težav in kjer se čakalne vrste daljšajo”. Pri reševanju tega vprašanja si želijo v SD po besedah njenega predsednika sodelovati konstruktivno, a hkrati menijo, da premikov ne bo mogoče doseči zgolj s spreminjanjem zakonov. “Če želimo, da bo zdravstveni sistem izpolnil pričakovanja ljudi, je treba v proračunu za prihodnje leto zagotoviti dodaten denar,” je dejal in dodal, da so napačne obljube, da je mogoče stvari spremeniti zgolj s spreminjanjem zakonodaje.

Danes so se v SD zavzeli tudi za kakovost življenja ljudi, pri čemer Židan kot napačno ocenjuje prepričanje, da je omenjena kakovost odvisna zgolj od delovanja ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. “Na kakovost življenja ljudi vplivajo vsi resorji, naloga ministrstva za delo pa je, da pomaga zlasti tistim, ki spadajo v t. i. ranljive skupine,” je dejal. Dodal je, da bo tudi za ta resor treba zagotoviti več denarja, če želijo zagotoviti več socialnih pravic.

V stranki so po besedah Židana osredotočeni tudi na boljše življenje upokojencev, pri čemer sta njihovi prioriteti predvsem dve: “v nobenem primeru se ne sme zniževati realna vrednost pokojnin, relativno hitro je treba tudi zapreti zgodbo o demografskem skladu”.

Ministrstvo za delo sicer vodi ministrica Anja Kopač Mrak, ki jo je pred nedavnim doletela že druga interpelacija. Židan je danes poudaril, da ministrica uživa polno podporo stranke, kar da so danes poudarili tudi člani ožjega vodstva. “Nedostojno se jim zdi, da stranka, ki ni bila sposobna dvigniti roke za sprejetje zakona, ki prepoveduje pretepanje otrok v družini, na drugi strani družinsko tragedijo izkorišča za politični napad na ministrico in posredno tudi na koalicijo,” je dejal. Ministrica mora sicer po njegovem prepričanju izpolniti tisto, kar na njenem področju obljublja koalicijska pogodba.

Po besedah glavnega tajnika SD Dejana Levaniča je bilo danes slišati ocene, da je stranka zadnji resni branik socialne države, hkrati pa pozive, naj to svojo vlogo še okrepi. V SD se bodo zato zavzemali za zmanjševanje števila brezposelnih in zmanjšanje revščine, je napovedal.

Med klavzuro je sicer z mesta predsednika strankinega sveta za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odstopil Aljuš Pertinač in hkrati zamrznil članstvo v stranki. Odstop je po besedah Židana posledica Pertinačevega nezadovoljstva s stanjem na področju kohezije, s katerim so nezadovoljni tudi v stranki. “Zato sem o tem nezadovoljstvu že obvestil koalicijo in zaprosil, da o tem opravimo izčrpen koalicijski pogovor,” je dejal.

Scroll to top
Skip to content