V Sloveniji manj multinacionalk, več domačih skupin

V Sloveniji manj multinacionalk, več domačih skupin

V Sloveniji je bilo leta 2017 okoli 8300 skupin podjetij, kar je 0,7 odstotka več kot leto prej. Pri tem se je število večnacionalnih skupin zmanjšalo za 1,7 odstotka na 3500, število rezidenčnih pa povečalo za 2,4 odstotka na 4800. Multinacionalke so imele 72 odstotkov vseh zaposlenih v skupinah in ustvarile 82 odstotkov vsega prihodka.

Kot je objavil državni statistični urad, je bilo od 8284 skupin podjetij večnacionalnih 3486, rezidenčnih pa 4798. Vanje je bilo povezanih 13.230 podjetij.

Velika večina večnacionalnih, 91 odstotkov, je bila pod tujim nadzorom, in sicer tako kot leto prej najpogosteje iz Avstrije (17 odstotkov), Nemčije in Hrvaške (po devet odstotkov) ter Italije (osem odstotkov). Od multinacionalk pod tujim nadzorom jih je 92 odstotkov imelo v Sloveniji le po eno ali dve pravni enoti.

Multinacionalnih skupin pod domačim nadzorom je bilo 327, so bile pa te skupine glede na število pravnih enot v Sloveniji večje kot skupine pod tujim nadzorom. V skoraj polovici teh skupin so bile najmanj po tri slovenske pravne enote.

Glede na dejavnost je največ skupin spadalo v področje dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (23 odstotkov), nato v področje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (17 odstotkov) in v predelovalne dejavnosti (13 odstotkov).

Največ rezidenčnih skupin je spadalo v področje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (21 odstotkov), največ večnacionalnih pod domačim nadzorom v predelovalne dejavnosti (35 odstotkov), največ večnacionalnih pod tujim nadzorom pa v področje dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (31 odstotkov).

Podjetij, povezanih v skupine, je bilo 0,2 odstotka manj kot v letu 2016, vendar so zaposlovala pet odstotkov več oseb. Okoli tri četrtine teh podjetij (77 odstotkov) so bila mikro podjetja, ustvarila pa so osem odstotkov vsega prihodka v skupine povezanih podjetij. Število v skupine povezanih mikro in majhnih podjetij se je zmanjšalo za 0,5 odstotka, medtem ko se je število v skupine povezanih srednje velikih in velikih podjetij povečalo za 2,8 odstotka.

Od vseh velikih in srednje velikih podjetij jih je bilo 30 odstotkov del večnacionalnih, 15 odstotkov pa del rezidenčnih skupin podjetij. Ta podjetja so tako kot v letu 2016 ustvarila 49 odstotkov vsega prihodka vseh podjetij v Sloveniji in zaposlovala 32 odstotkov oseb, ki so delale v vseh podjetjih v Sloveniji.

Scroll to top
Skip to content