V Sloveniji vse več otrok (pre)debelih

V Sloveniji vse več otrok (pre)debelih

V Sloveniji ima kar 24,5 odstotka otrok in mladostnikov indeks telesne mase nad mejno vrednostjo prekomerne prehranjenosti za svojo starost, kažejo letošnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o zdravju prebivalstva. Najvišji delež pretežkih otrok in mladostnikov je v spodnjeposavski regiji, najnižji pa v osrednjeslovenski.

Prekomerna prehranjenost otrok, ki po svetu hitro narašča, pomembno vpliva na kvaliteto življenja, hkrati pa je povezana s številnimi dejavniki tveganja za srčne in druge kronične bolezni kasneje v življenju. Med njimi so povišane maščobe v krvi, neodzivnost na inzulin in povečano tveganje za sladkorno bolezen tipa dve, povišan arterijski tlak in zgodnjo aterosklerozo, ob tem opozarjajo na NIJZ.

Zaradi velikega vpliva na javno zdravje je trende prekomerne prehranjenosti pri otrocih po navedbah NIJZ treba pozorno spremljati. Lokalna skupnost ima pomembno vlogo pri omogočanju prostočasnih rekreativnih dejavnosti otrok in zmanjševanju neenakih možnosti za vključevanje v športne dejavnosti, ki zmanjšujejo tveganje za debelost.

Debelost je sicer pogosteje prisotna pri nižje izobraženih in revnejših prebivalcih ter je v veliki meri posledica različnih prehranjevalnih navad med različnimi družbenimi sloji.

Indeks telesne mase (ITM) je groba mera, ki se uporablja za razvrščanje v razrede prehranjenosti. Kot pojasnjujejo na NIJZ, daje ITM le približno oceno prehranjenosti, razvrščanje v razrede prehranjenosti na podlagi tega kazalnika pa ni zanesljivo, saj je odvisno od stopnje biološke zrelosti otroka ali mladostnika in sestave telesa. Podatke o telesni višini in telesni masi, ki so potrebni za izračun ITM, so pridobili iz programa SLOfit, v katerega je vsako leto vključenih okrog 96 odstotkov vseh osnovnošolskih otrok in mladostnikov.

STA objavlja tabelo s podatki o deležu (v odstotkih) osnovnošolskih otrok in mladostnikov med 6. in 15. letom starosti, katerih ITM presega mejno vrednost prekomerne prehranjenosti od leta 2016 do leta 2020 po statističnih regijah.

regija        2020  2019  2018  2017  2016
------------------------------------------------------------
Spodnjeposavska    29,5  28,8  28,6  28,4  28,7
Pomurska       29,3  29,2  30,6  29,2  29,9
Zasavska       27,7  28,5  29,0  28,8  30,6
Koroška        27,4  28,1  28,3  25,5  27,4
Podravska       27,2  27,1  27,0  26,1  26,6
Jugovzhodna      26,7  26,3  27,7  27,0  26,8
Savinjska       26,0  25,6  26,2  25,2  25,8
Primorsko-notranjska 25,5  24,9  26,1  26,4  26,8
Obalno-kraška     24,7  24,6  25,1  23,9  25,1
Goriška        21,9  22,5  22,8  22,3  23,6
Gorenjska       21,6  21,2  21,3  20,5  21,0
Osrednjeslovenska   20,9  20,6  21,2  20,7  21,5
------------------------------------------------------------
Slovenija       24,5  24,3  24,8  23,9  24,6

Vir: NIJZ, Podatkovna zbirka SLOfit šolar

Scroll to top
Skip to content