V veljavo vstopa pravilnik, ki določa pravila za splošna opozorila in informativna sporočila na embalaži tobačnih izdelkov

V veljavo vstopa pravilnik, ki določa pravila za splošna opozorila in informativna sporočila na embalaži tobačnih izdelkov

Pravilnik vključuje tudi nabor slik, ki se poleg opozoril objavljajo na vsakem zavojčku in zunanji embalaži tobačnih izdelkov. Pravilnik je bil v uradnem listu objavljen v petek.

Pravilnik določa mesto, razporeditev, obliko in zasnovo sestavljenih zdravstvenih opozoril za tobačne izdelke. Zajema tudi seznam besedilnih opozoril in fotografij. Slednje se morajo na embalaži tobačnih izdelkov uporabljati eno leto ter se vsako leto tudi zamenjujejo.

V primeru cigar, ki se potrošniku prodajajo posamezno, se splošna opozorila, informativna sporočila in sestavljena zdravstvena opozorila natisnejo na sprednji in zadnji površini zunanje embalaže, v kateri se posamezna cigara izroči potrošniku. Prav tako pravilnik podrobneje določa mesta opozoril na tobaku za zavijanje v pravokotnih vrečkah.

V petkovem uradnem listu je objavljen tudi javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019 s ciljem preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, kroničnih nenalezljivih bolezni in krepitve duševnega zdravja.

Z javnim razpisom bo ministrstvo za zdravje sofinanciralo aktivnosti in ukrepe na področju uveljavljanja zdravja kot vrednote in cilja v vseh nacionalnih, regionalnih in lokalnih politikah, vzpostavitev vrednotenja učinka politik in ukrepov držav na zdravje, aktivnosti za večjo ozaveščenost določevalcev in prebivalstva za večjo odgovornost družbe in posameznika za zdravje ter aktivnosti in ukrepe za nadgradnjo kurativne dejavnosti s preventivo, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah.

Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2017, 2018 in 2019 v okviru javnega razpisa znašajo 8.850.000 evrov. Za leto 2017 je predvidenih 2.950.000 evrov, za leto 2018 2.950.000 evrov, za leto 2019 pa 2.950.000 evrov. Prijave na razpis so možne do 26. maja do 12. ure.

Scroll to top
Skip to content