Vlada 189.000 evrov za ponovno delovanje Inštituta za oljkarstvo

Vlada 189.000 evrov za ponovno delovanje Inštituta za oljkarstvo

Vlada je iz proračunske rezerve razporedila okoli 189.000 evrov za odpravo posledic požara in vzpostavitev ponovnega delovanja Inštuta za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper. Prvi mož ZRS Koper Rado Pišot poudarja, da je odobritev sredstev ključnega pomena.

Vladni odbor za gospodarstvo je v tem tednu sprejel sklep, s katerim je vlada razporedila sredstva iz tekoče proračunske rezerve na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z namenom takojšnje ponovne vzpostavitve delovanja Inštituta za oljkarstvo.

Gre za interventna sredstva za odpravo posledic požara, ki je povzročil večjo gmotno škodo na opremi v lasti ZRS Koper ter za plačilo najemnin do ponovne vselitve v Kampus Livade. Tako bodo nadomestili uničeno opremo in ponovno vzpostavili pogoje delovanja oziroma izvajanje javne službe.

Direktor ZRS Koper Rado Pišot je za STA ocenil, da je odobritev omenjenih interventnih sredstev za ZRS Koper in za razvoj oljkarske panoge ključnega pomena. Laboratorij Inštituta za oljkarstvo ima namreč v mednarodnem prostoru posebno vlogo, saj od leta 2005 dalje enkrat letno opravlja zelo zahtevna mednarodna medlaboratorijska testiranja, poleg ostalega pa je to edini uradni laboratorij za ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja v Sloveniji in je od leta 2005 dalje opravljal vse analize, potrebne za uradni nadzor.

“Brez interventnih sredstev laboratorij ne bi mogel zagotoviti vseh potrebnih sredstev za izvajanje svojih aktivnosti, za katere je imenovan, in tako bi Slovenija posledično ostala brez uradnega laboratorija za potrebe inšpekcijskega nadzora in za potrebe certifikacijskih organov,” je opozoril Pišot.

Z interventnimi sredstvi bodo uspeli nadomestiti nujno potrebno vrhunsko laboratorijsko opremo, ki je bila uničena v požaru in je bila v lasti ZRS Koper in urada za meroslovje. Za popolno delovanje na področju raziskovanja in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti iz raziskovalnega programa Obzorje 2020 pa je potrebno nabaviti še opremo, ki je bila uničena v požaru in je bila v lasti Univerze na Primorskem, vendar je bila nabavljena za potrebe akreditiranega laboratorija.

Nabavo dodatne opreme bosta ZRS Koper in Laboratorij Inštituta za oljkarstvo skušala nadomestiti s sredstvi iz okvira nacionalnih in mednarodnih razpisov. “Dejstvo pa je, da škoda, ki je nastala in nastaja zaradi izpada dejavnosti, ni pokrita,” je dodal Pišot. ZRS Koper je moral namreč del analiz oddati podizvajalcem v tujini, ponovne selitve, stroški izrednega akreditacijskega nadzornega obiska ter čiščenje in ponovno vzpostavljanje dejavnosti pa so še vedno velika dodatna obremenitev osebja laboratorija kot tudi vodstva ZRS Koper.

Scroll to top
Skip to content