Vlada z denarnimi nagradami spodbuja k zaposlovanju v slovenski vojski

Vlada z denarnimi nagradami spodbuja k zaposlovanju v slovenski vojski

obutev slovenska vojska
Vlada je danes z uredbo o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski med drugim spremenila dinamiko izplačevanja nagrad in spremenila institut posebne denarne nagrade. Vse z namenom povečanja zanimanja za zaposlitev v Slovenski vojski in s tem zaustavitve zmanjševanja kadrovske sestave.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost po današnji seji, lahko vlada že zdaj na predlog ministra odloči, da se vojakom ob prvi sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za najmanj pet let ali za popolnitev začasne sestave, zlasti za opravljanje vojaške službe izven države, izplača posebna denarna nagrada. To lahko dobijo tudi osebe, ki podaljšajo pogodbo o zaposlitvi.

Glede na negativen trend kadrovske slike vojske pa so se odločili za sprejem uredbe, po kateri bodo do posebne denarne nagrade upravičene vse vojaške osebe, ki bodo imele prvo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za najmanj pet let, ob podaljšanju pogodbe pa jo bodo dobili za vsako leto opravljanja vojaške službe, ne glede na to za kakšno obdobje vojaška oseba sklene pogodbo o zaposlitvi.

Posebno denarno nagrado v višini petih povprečnih bruto plač na zaposlenega v Sloveniji pa bodo izplačali osebam, ki bodo sklenile pogodbo o zaposlitvi za popolnitev začasne sestave, ki bo napotena na opravljanje vojaške službe izven države in je ne bo mogoče popolniti s pripadniki stalne sestave ali pogodbenimi pripadniki rezervne sestave.

Z uredbo je spremenjena tudi dinamika izplačevanja, in sicer se nagrajevanje izplačuje postopno ob zaključku vsakega leta in ne na začetku kot doslej, kar se, kot so zapisali v sporočilu po današnji seji vlade, v praksi ni pokazalo kot najbolj ustrezno.

Scroll to top
Skip to content