Z opravljenimi obveznostmi brezplačen zaključek študija na ljubljanski univerzi še dve leti po izgubi statusa

Z opravljenimi obveznostmi brezplačen zaključek študija na ljubljanski univerzi še dve leti po izgubi statusa

Senat ljubljanske univerze je na današnji seji sprejel predlog spremembe 128. člena statuta, da lahko študent, ki je pred izgubo statusa opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela, brez plačil zaključi študij najpozneje v dveh letih od izgube statusa študenta.

Trenutno veljavni 128. člen statuta ljubljanske univerze določa, da mora študent po izgubi študentskega statusa storitve univerze poravnati glede na uradne stroškovne postavke cenika (tudi pripravo in zagovor zaključnega dela).

Predstavniki študentskega sveta pa so danes opozorili na mnenje študentov in nekaterih profesorjev, da trenutno določilo predvideva nedosegljive roke za dokončanje študija. Ti roki posegajo v kakovost študija tistih študentov, ki bi svoje zaključno delo končali po izgubi študentskega statusa, ocenjujejo.

Veljavnost tem je časovno omejena in je že to primeren ukrep za spodbujanje pravočasnega zaključevanja z možnostjo podaljšanja. Prav zaradi tega so v študentskem svetu pozvali vodstvo univerze k spremembi omenjenega člena statuta, ki bi stremela k dvigu kakovosti študija na univerzi in obenem omogočala študentom uspešno dokončanje študija brez dodatnih nepotrebnih stroškov.

V ta namen je študentski svet ljubljanske univerze v preteklih mesecih izvedel dve raziskavi, iz katerih je po besedah njihovih predstavnikov razvidno neustrezno trenutno tolmačenje 128. člena, ki “škoduje študentom kot tudi kakovosti študija na univerzi”.

Predsednik statutarne komisije Miran Zupanič je izpostavil, da je komisija 13. junija obravnavala predlog spremembe in mu ni nasprotovala, a hkrati opozorila, da predlagana rešitev ne rešuje bistva problema. Iz raziskave je namreč razvidno, da skoraj 65 odstotkov ljubljanskih študentov dokonča študij po izgubi statusa študenta, kar je po mnenju komisije in tudi senatorjev zaskrbljujoče.

Senat je po razpravi sprejel sklep, ki vodstvo univerze zavezuje, da poišče sistemske rešitve za izboljšanje problematike zaključevanja študija. Predvsem pa naj se identificirajo vzroki za takšno stanje ter sprejmejo ukrepi, ki bodo omogočili, da študentje dokončajo študij pred izgubo statusa.

Ker predstavniki študentskega sveta niso mogli dostopati do podatkov celotne populacije, so raziskavo opravili na manjšem vzorcu, ki je vključevala 5283 študentov z različnih članic ljubljanske univerze.

Scroll to top
Skip to content