Za izgradnjo nogometnih igrišč v Stožicah sta se prijavila dva ponudnika

Za izgradnjo nogometnih igrišč v Stožicah sta se prijavila dva ponudnika

Ob nogometnem stadionu v Stožicah namerava Mestna občina Ljubljana (Mol) zgraditi vadbeni nogometni igrišči. Kot so z občine sporočili za STA, sta se na javno naročilo prijavila CVP kot vodilni partner skupaj z Lesnino MG oprema ter družba Lavaco s podizvajalci. Na novih igriščih se bodo moštva pripravljala na tekme v športnem parku.

Na javno naročilo za izgradnjo dveh vadbenih nogometnih igrišč v Stožicah skupaj z ureditvijo travnatih površin, razsvetljave in namakanja so se gospodarski subjekti lahko prijavili do 18. februarja.

Kot so pojasnili na Molu, postopek oddaje javnega naročila s konkurenčnim postopkom s pogajanji poteka v dveh zaporednih fazah. V prvi fazi bodo ugotavljali sposobnost prijaviteljev, po pravnomočni odločitvi o priznanju usposobljenosti pa bodo izvedli drugo fazo postopka javnega naročila, ko bosta ponudnika oddala prvo ponudbo in bodo potekala pogajanja.

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, bo izbrani gradbinec uredil eno večje nogometno igrišče (106 krat 66 metrov) z naravno travo in namakalnim sistemom, ter manjše igrišče (106 krat 58,5 metra), ki bo pokrito z umetno travo. Obe igrišči bosta obdani z ograjo, visoko tri metre. Vrata v ograji bodo podnevi odprta, ponoči pa jih bo mogoče zakleniti. Okoli igrišč bo nameščena tudi lovilna mreža, vpeta med stebre, visoke sedem metrov. Predvidena je tudi ureditev gozdička, zelenic in utrjenih pohodnih površin.

Predmetno območje se nahaja jugovzhodno od Športnega parka Stožice. Na vzhodni strani je omejeno z obstoječo Štajersko cesto, na južni strani je omejeno s Potjo spominov in tovarištva, severozahodni rob pa meji na nedokončani del trgovskega dela Športnega parka Stožice.

Na novih igriščih bodo moštva trenirala in se pripravljala na tekme v športnem parku. “Igrišči sta potrebni, ker bosta bistveno prispevali k izvedbi priprav na tekmovanja ljubljanskih nogometnih klubov v vseh starostnih kategorijah,” so poudarili na Molu. Dela bodo, kot so še napovedali, začeli takoj, ko bo izbran najcenejši ponudnik in ko bo zadoščeno vsem zahtevam za pričetek del. Konec gradbenih del je predviden v roku štirih mesecev.

Scroll to top
Skip to content