Zagovornik načela enakosti: Pogoj PCT ni diskriminatoren do necepljenih

Zagovornik načela enakosti: Pogoj PCT ni diskriminatoren do necepljenih

Zahteva izpolnjevanja pogoja PCT za dostop do dobrin, storitev in koriščenje določenih pravic in ugodnosti ni diskriminatorna do necepljenih, ki bi se lahko cepili, a se niso, meni zagovornik načela enakosti. Diskriminacija pomeni nekoga obravnavati slabše zaradi njegovih osebnih okoliščin, ki si jih ni izbral sam, cepljenje pa je na izbiro, pravi.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik tudi poudarja, da so dobrine in storitve, do katerih je možno dostopati le ob izpolnjevanju pogoja PCT, dostopne ne le cepljenim osebam in prebolevnikom, ampak tudi ostalim osebam, če le predložijo negativni test na covid-19.

Kot so pri zagovorniku spomnili v današnjem sporočilu za javnost, je Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije 9. avgusta v dopisu zatrjeval diskriminacijo necepljenih delavcev zaradi obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.

Zagovornik načela enakosti je v svoji presoji tehtal, ali bi lahko cepljenje šteli za osebno okoliščino po zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Ta določa, da je diskriminacija vsaka neenaka obravnava oseb na podlagi njihovih osebnih okoliščin. Izrecno določa spol, barvo kože, narodnost ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje in izobrazbo. Nato pa navaja, da je diskriminacija prepovedana tudi zaradi katere koli druge osebne okoliščine. Zagovornik je doslej kot takšne pripoznal nosečnost, starševstvo, zdravstveno stanje, državljanstvo in kraj stalnega bivališča.

Po njegovih ocenah (ne)cepljenost ni takšna osebna okoliščina. Spomnil je, da je cepljenje že nekaj mesecev brezplačno na voljo vsem prebivalcem, starejšim od 12 let, (ne)cepljenosth pa bi lahko šteli za osebno okoliščino v obdobju, ko je bilo cepivo na voljo samo izbranim družbenim skupinam.

Pojasnil je tudi, da bi lahko bile zaradi zahtev po cepljenju pri dostopu do dobrin, storitev in koriščenju drugih pravic in ugodnosti potencialno diskriminirane osebe, ki se ne smejo cepiti iz zdravstvenih razlogov – a je dostop tem osebam omogočen prav s predložitvijo negativnega testa na covid-19, testiranje pa bo zanje brezplačno tudi še po 23. avgustu, ko bo plačljivo za vse ostale.

Morebitna izjema od zagovornikove ugotovitve bi lahko po njegovih navedbah veljala za osebe, ki se ne želijo cepiti iz razlogov vere ali svetovnonazorskega prepričanja kot ekvivalenta veri.

Zagovornik je še pojasnil, da zahteve glede izpolnjevanja pogoja PCT v različnih sektorjih gospodarstva ne morejo biti diskriminacija, saj tudi to, v kateri gospodarski panogi je posameznik zaposlen, ni osebna okoliščina. Tako kot cepljenje je namreč tudi zaposlitev posameznika odvisna od njegove izbire in jo je mogoče spreminjati.

Tako neenaka obravnava ljudi glede na to, ali so cepljeni ali ne, ne more biti diskriminacija, meni zagovornik.

Scroll to top
Skip to content