Zapuščina Jörga Haiderja še živi: Na koroških krajevnih tablah spet prelepili slovenska imena

Zapuščina Jörga Haiderja še živi: Na koroških krajevnih tablah spet prelepili slovenska imena

V občinah Dobrla vas, Žitara vas in Železna Kapla so na petih krajevnih tablah neznanci s srebrno folijo prelepili slovenska imena. Ker so folijo zlahka odstranili in ni nastala nobena škoda, ne bo preiskave, so povedali na policiji, danes na spletni strani poroča slovenski spored avstrijske televizije.

V skladu z dogovorom iz leta 2011 so na avstrijskem Koroškem do aprila 2012 dobili 164 dvojezičnih krajevnih napisov. Prva dva nova dvojezična napisa so postavili prav v Železni Kapli in Žitari vasi.

Na avstrijskem Koroškem sicer prav zdaj poteka razprava o osnutku nove deželne ustave. Za zaplet je poskrbela ljudska stranka avstrijske Koroške, ki je v začetku leta sama odstopila od prvotnega predloga, da bi bila v ustavi zapisana tudi skrb dežele za slovensko govoreče prebivalce. Sedaj je na mizi predlog, da bi bil kot deželni jezik omenjena samo nemščina, se pa prvič po letu 1918 v ustavi predvideva omembo slovenske narodne skupnosti.

Krovne organizacije koroških Slovencev so ob tem predlagale, da bi poleg nemškega jezika zapisali še, da sta na dvojezičnem ozemlju avstrijske Koroške deželna jezika nemščina in slovenščina.

Pogajanja o končnem besedilu deželne ustave naj bi še potekala, je pa predvideno, da bi besedilo nove deželne ustave avstrijske Koroške poslali v parlamentarni postopek v četrtek.

Scroll to top
Skip to content