Kateri dijaki lahko pridobijo posebno štipendijo za deficitarne poklice?

Kateri dijaki lahko pridobijo posebno štipendijo za deficitarne poklice?

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024 v vrednosti 3.675.000 evrov. Vlogo bo možno oddati od 19. junija do 22. septembra letos, so sporočili iz sklada. Mesečna višina štipendije znaša 107,24 evra.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra. Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja.

Pri pripravi vsakoletnega javnega razpisa sklad sodeluje z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Centrom za poklicno izobraževanje in zavodom za zaposlovanje in skupaj z njimi pripravi nabor deficitarnih poklicev, za katere je v tistem obdobju zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Tako letos med deficitarnimi poklici, za katere bo mogoče pridobiti štipendijo, ni več triletnih programov mehatronik operater in elektrikar. V zadnjih letih je bilo za omenjena programa podeljenih največ štipendij, vpis se je popravil in je trenutno zadosten, so pojasnili. Tudi letos imajo cilj dodeliti štipendijo 1000 štipendistom.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2023/2024 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič vpisani v 1. letnik enega izmed v nadaljevanju navedenih izobraževalnih programov: kamnosek, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, steklar, tehnik steklarstva, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar-polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, gastronom hotelir.

Na dvojezičnih izobraževalnih programih, ki se izvajajo v italijanščini, se lahko na razpis za štipendijo prijavijo dijaki programov ekonomski tehnik, avtoserviser in predšolska vzgoja. Na programih, ki se izvajajo v madžarskem jeziku, pa mehatronik operater, strojni tehnik, kemijski tehnik in ekonomski tehnik.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine. Dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice, ne more pa hkrati prejemati kadrovske štipendije. V primeru, da dijak ponavlja isti letnik, za katerega je prejemal štipendijo, oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik istega izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto, so še pojasnili.

Scroll to top
Skip to content