Na ravenskem Piglu odkrili nove ostanke naselbin iz železne dobe

Na ravenskem Piglu odkrili nove ostanke naselbin iz železne dobe

Ob načrtovani gradnji Centra starejših KO-RA na Ravnah na Koroškem od sredine oktobra potekajo arheološka izkopavanja. Doslej so arheologi naleteli vsaj na pet različnih objektov, najbolj pa so se razveselili naselbinskih ostankov pod vznožjem hriba Pigl, ki segajo v obdobje starejše železne dobe. To je sicer že znana prazgodovinska naselbina.

Koroški dom starostnikov bo v sodelovanju z ravensko občino ob gradu oz. dvorcu Javornik zgradil center starejših, kjer bo v prvi fazi zgrajena nova stavba za začasno bivanje in dnevno varstvo za skupno 30 uporabnikov. V nadaljnjih fazah pa je predvidena tudi obnova dvorca Javornik in gradnja doma za starejše.

Pred začetkom gradbenih del na Javorniku potekajo arheološke raziskave. Kot je za STA povedala vodja izkopavanj Saša Djura Jelenko iz Koroškega pokrajinskega muzeja, so pričakovali predvsem poznosrednjeveške najdbe, saj gre za lokacijo ob dvorcu Javornik. In res so naleteli vsaj na pet različnih objektov, ki so po trenutnih ocenah stari med 200 in 300 let.

Odkrili so apnene jame, spodnje dele dimnikov in spodnji del lončene peči, kar po besedah vodje izkopavanj kaže na živahno gradbeno dejavnost v zadnjih sto letih na tem območju. Nekateri izmed teh objektov v okolici dvorca so še ohranjeni na fotografijah, preden so jih porušili, je dodala.

“Najbolj pa smo se razveselili, da smo v vzhodnem delu najdišča, pod vznožjem hriba Pigl, odkrili naselbinske ostanke iz starejše železne dobe. To ni najdba, ki bi bila pogosta, je pa res, da smo že leta 1992 ob topografskih pregledih na Piglu odkrili lončene najdbe iz starejše železne dobe,” je povedala Saša Djura Jelenko. Na Piglu je torej okoli 8. in 7. stoletja pred našim štetjem bilo gradišče, to je oblika poselitve iz starejše železne dobe.

Ob tokratnih raziskavah so ob vznožju Pigla odkrili večinoma lončene najdbe. Ko bodo vse očistili, bodo arheologi na podlagi tipov ustij in okrasja lahko bolj natančno opredelili časovni razpon te naselbine.

Na Koroškem in Štajerskem je bilo v navadi, da so se ljudje zaradi nemirnih časov umaknili na dobro naravno zavarovane hribe, ki so težje dostopni. In Pigl je bil očitno ena izmed takšnih točk, je dejala arheologinja.

Naselbine iz istega obdobja, kot je ta na Piglu, so na Koroškem odkrili tudi na območju Gradišča na Legnu pri Slovenj Gradcu, nekaj najdb iz tega časa pa tudi na sv. Pankraciju nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu.

Arheološke raziskave na območju, kjer bo nastal Center starejših KO-RA, bodo potekale še predvidoma deset dni, če bo vreme delom naklonjeno. Nadaljnje raziskave območja pa arheologi načrtujejo spet prihodnje leto. Sicer pa po besedah vodje izkopavanj dosedanja odkritja ne predstavljajo ovire za izvajalce gradbenih del, saj lahko ti po njenih besedah že zdaj v enem delu nemoteno delajo dalje.

Scroll to top
Skip to content