V EU lani znova več kot 300 milijard evrov izdatkov za raziskave in razvoj

V EU lani znova več kot 300 milijard evrov izdatkov za raziskave in razvoj

Članice EU so lani za raziskave in razvoj skupno namenile 311 milijard evrov, kar je milijardo manj kot leta 2019, kažejo zadnji podatki. V deležu BDP unije so izdatki za raziskave in razvoj predstavljali 2,3 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več kot leto prej. Razlog za majhno medletno rast v tej primerjavi je zmanjšanje BDP.

Pred desetimi leti so v deležu BDP unije izdatki za raziskave in razvoj predstavljali dva odstotka, izhaja iz objave evropskega statističnega urada Eurostat. Za padec BDP je lani poskrbela pandemija covida-19.

Lani je bila najvišja intenzivnost vlaganj v raziskave in razvoj na Švedskem in v Belgiji (v obeh 3,5 odstotka BDP), v Avstriji (3,2 odstotka BDP) in v Nemčiji (3,1 odstotka BDP). Nad stopnjo EU so vlagali še na Danskem (tri odstotke BDP), Finskem (2,9 odstotka BDP) in v Franciji (2,4 odstotka).

V Sloveniji, ki ne zaostaja veliko za evropskim povprečjem, je bil delež izdatkov za raziskave in razvoj kot delež BDP lani 2,2-odstoten.

Na drugi strani so bile z manj kot enoodstotnim deležem izdatkov za raziskave in razvoj Bolgarija, Ciper, Slovaška, Latvija, Malta in Romunija.

V zadnjih desetih letih se je intenzivnost vlaganj v raziskave in razvoj povečala v 24 državah članicah, najbolj v Belgiji, Grčiji, na Poljskem in Češkem. Zmanjšala pa se je na Finskem, Irskem in v Luksemburgu.

V EU je bilo leta 2020 znova največ vlaganj v raziskave in razvoj v gospodarstvu, 66 odstotkov. Na visoko šolstvo odpade 22 odstotkov celotnega zneska, na državo 12 odstotkov, na zasebni neprofitni sektor pa odstotek, je še objavil Eurostat.

Scroll to top
Skip to content