V Ljubljani ustanovili Nacionalni center za dobrobit živali

V Ljubljani ustanovili Nacionalni center za dobrobit živali

Ljubljanska veterinarska fakulteta je ob podpori ministrstva za kmetijstvo ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ustanovila Nacionalni center za dobrobit živali, med drugim zadolžen za spremljanje in sooblikovanje znanstvenih dognanj, usposabljanje, pripravo podlag za predpise, izvajanje ocen tveganja in druge naloge.

Kot so danes sporočili z veterinarske fakultete, je dobrobit živali na ravni EU zelo aktualno področje, “ki vzbuja pozornost javnosti in različnih evropskih institucij”. Odločevalci v EU so se že zavezali k prevetritvi evropske zakonodaje in k dvigu standardov dobrobiti za rejne živali, so spomnili.

Za zakonodajo, ki jo bo mogoče tudi izvajati, je po njihovih navedbah nujno, da temelji na znanstvenih dognanjih, na stroki in na sodobnih tehnoloških dosežkih. “Vse to pa zahteva od države tudi institucionalno in strokovno krepitev zmogljivosti na področju dobrobiti živali,” so dodali.

Med dejavnostmi centra so tako izpostavili spremljanje in sooblikovanje znanstvenih dognanj na področju dobrobiti živali, usposabljanje in izobraževanje, pripravo znanstvenih strokovnih podlag in mnenj za predpise na nacionalni ravni, na ravni EU in na globalni ravni, izvajanje ocen tveganja na področju dobrobiti živali ter podajanje ekspertnih mnenj v zvezi z dobrobitjo živali.

Kmetijski minister Jože Podgoršek je ob januarskem obisku fakultete izpostavil, da “tak center v Sloveniji potrebujemo zaradi tega, ker je čedalje več vprašanj, kdaj z živaljo ravnamo ustrezno in kdaj ne”. “Na ta vprašanja mora odgovoriti stroka, zato takšen center potrebujemo,” je utemeljil.

Scroll to top
Skip to content