Evropska komisija bo v Ljubljani predstavila strateške usmeritve na področju prometa

Evropska komisija bo v Ljubljani predstavila strateške usmeritve na področju prometa

Ljubljana bo od srede do petka gostila TEN-T dneve, ki predstavljajo najpomembnejši dogodek na temo prometa v organizaciji Evropske komisije. Na tem dogodku komisija namreč naznani strateške usmeritve in glavne finančne okvire za naprej, po besedah komisarke Violete Bulc pa predstavlja tudi odličen poligon za razvoj dobrih odnosov s sosedami.

Bulčeva je izrazila zadovoljstvo, da dogodek, ki ga komisija organizira vsaki dve leti, letos gosti nekdanja zelena prestolnica Evrope, “ki na vseh korakih demonstrira glavne smernice evropskega prometa”.

Letos bo dogodek prvič trajal tri dni, udeleženci pa se bodo vsebinsko osredotočili na čisto, trajnostno, vključujočo in varno mobilnost. Po besedah Bulčeve bodo še posebej izpostavili naložbe v prometno povezljivost, predvsem v multimodalnost.

“Letos je v EU tudi leto multimodalnosti in se pripravljamo na to, da postavimo temelje za prihodnje integrirane storitve, kot sta integrirana vozovnica ali integrirane logistične storitve,” je pojasnila komisarka.

Na TEN-T dnevih bo zastopanih vseh 28 držav članic EU, inovativna podjetja, Evropska investicijska banka, druge javne finančne institucije, zasebni vlagatelji in tudi civilna družba, je pojasnila Bulčeva in dodala, da bo prvič poskrbljeno tudi za startup skupnost.

Konference se bo udeležilo tudi več predstavnikov Evropske komisije, med drugim podpredsednik Maroš Šefčovič, komisar za proračun in človeške vire Günther Oettinger in komisarka za regionalno politiko Corina Cretu.

Osrednja politična točka prvega dne bo ministrski sestanek z državami Zahodnega Balkana in Turčije, južnega Sredozemlja ter držav vzhodnega partnerstva. Cilj tega srečanja je po besedah Bulčeve spodbujati usklajeno prometno povezljivost med EU in sosedami ter izboljšati procese in standardizacijo dokumentacije, ki je vezana na mejne prehode. Druga tema bo Vizija 0 s področja varnosti v cestnem prometu.

V sklopu konference bo prvi dan na sejmišču svoje vizije o mobilnosti predstavilo več kot 100 podjetnikov.

Četrtek bo namenjen predvsem medstrukturnemu sodelovanju in srečanju evropskih institucij. “Beseda bo tekla predvsem o nadaljnjih strategijah med prometom, energetiko in digitalno povezljivosti. Te naložbe bodo prednostne v naslednjem finančnem obdobju,” je pojasnila komisarka.

Na podlagi te razprave bo po njenih besedah nastal tudi eden vodilnih dokumentov za nadaljnjo obdobje na področju naložbe, t.i. Ljubljanska izjava, ki jo bodo podpisale vse države članice in bo vezana na naložbe v pametno, trajno, zeleno in varno mobilnost.

Najbolj “žgoče” teme se bodo udeleženci lotili v petek, in sicer investicij v prometno infrastrukturo in prometno mobilnost. Komisar Oettinger bo pojasnil okviren koncept financiranja, ki pa bo uradno predstavljen 2. maja, podrobnejša razlaga dokumenta pa bo sledila 6. junija.

Komisarka je trenutno finančno obdobje označila za uspešno, k čemur je prispeval močan gospodarski impulz, ki ga EU trenutno ima. “Smo najmočnejše svetovno gospodarstvo, v zadnjih dveh letih pa smo pritegnili daleč največ tujih investicij in precej presegli ZDA, zaenkrat smo tudi najbolj varna investicijska destinacija na globalni sceni,” je poudarila.

V Bruslju računajo, da bodo v obdobju 2021-2030 zaključili investicije v vseh glavnih devetih koridorjih, za kar bo po oceni Bulčeve potrebnih dodatnih 500 milijard evrov. Med glavnimi manjkajočimi projekti manjkajo še predor med Torinom in Lyonom, predor Brenner, most med Dansko in Nemčijo, železniška povezava vseh baltskih držav, pa tudi drugi tir.

Razvoj slednjega na komisiji po besedah Belčeve pozorno spremljajo, ker je povezava pomembna tudi za Evropo. Če tu ne bo povezave do Jadranskega morja, potem bo treba konfiguracijo koridorja spremeniti in bodo morale vskočiti Hrvaška ali Avstrija in Italija, da bomo zadovoljili potrebe centralne Evrope, je opozorila.

Scroll to top
Skip to content