Koprska občina predstavila (dolg) seznam pogojev za podaljšanje prvega pomola Luke Koper

Koprska občina predstavila (dolg) seznam pogojev za podaljšanje prvega pomola Luke Koper

Svetniki Mestne občine Koper so na današnji izredni seji soglasno podprli predloge pogojev, ki bi jih zapisali v pismo o nameri, s katerim bi z Luko Koper rešili odprta vprašanja glede podaljšanje prvega pomola. Med zahtevami so umik Luke Koper z nultega pomola, oblikovanje okoljskega sklada in pridobitev nekdanjega skladišča.

Občina želi, da bi Luka Koper ob podaljšanju prvega pomola umaknila svoje dejavnosti z nultega pomola ter tega v upravljanje prenesla na občino. Koprski župan Boris Popovič je povedal, da bi nulti pomol kasneje namenili razvoju mesta oziroma izgradnji potniškega terminala.

Med pogoji je tudi ta, da bi Luka Koper po dogovoru z občino oblikovala poseben okoljski sklad, iz katerega bi občina vsako leto prejela 200.000 evrov za izboljševanje kakovosti življenja v mestu in zmanjševanje negativnih vplivov, ki jih povzroča promet v Luki Koper.

Poleg tega bi skladno z dogovorom Luka občini odstopila tudi nekdanje skladišče za blagovne rezerve in ga izvzela iz carinske cone. Občina želi to stavbo uporabiti v izobraževalne in kulturne namene; ena od možnosti je, da bi po dogovoru z Univerzo na Primorskem tam uredili prostore za univerzo, knjižnico ali kaj podobnega.

Četrta zahteva, ki bo vpisana v pismo o nameri, pa je sodelovanje med reševalnimi službami občine in Luke Koper v primeru naravnih ali drugih nesreč. Kot je po seji za STA povedal koprski župan, imajo v Luki Koper opremo in usposobljene ljudi, ki bi lahko v primeru kakršnekoli nesreče pomagali pri reševanju v primeru večjih požarov, izlitja nafte na morju ali podobnega onesnaženja obale in morja, kot so mu bili priča v začetku maja.

Občina bo z izpolnitvijo zahtev pogojevala svojo odločitev, ali se bo znova pritožila na izdano okoljevarstveno soglasje Luki za podaljšanje prvega pomola. Rok za pritožbo se izteče v torek.

Agencija RS za okolje je Luki Koper pred dnevi vnovič izdala okoljevarstveno soglasje za podaljšanje prvega pomola, potem ko je upravno sodišče na podlagi pritožbe koprske občine že izdano okoljevarstveno soglasje za podaljšanje pomola za 100 metrov pred tem razveljavilo in ga vrnilo v vnovično odločanje.

Za uskladitev pisma o nameri bo občina ustanovila posebno delovno skupino.

Dogovor med občino in Luko Koper so podprle vse svetniške skupine, svetniki so ga na koncu s 26 glasovi soglasno podprli. Tomaž Slavec (Levica) je ob tem dejal, da so to dogovori v dobro tako zaposlenih v Luki Koper kot tudi vseh občanov. Popovič pa je poudaril, da je dogovor rezultat tega, kar so se pogovarjali že pred leti, kasnejše uprave Luke pa so na dogovor pozabile, zato ga je treba zapisati.

Scroll to top
Skip to content