Za posodobitev ribiških pristanišč bo vlada namenila 2,4 milijona evrov

Za posodobitev ribiških pristanišč bo vlada namenila 2,4 milijona evrov

Ministrstvo za kmetijstvo je v uradnem listu danes objavilo javni razpis iz operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014-2020, namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč in mest iztovarjanja. Na voljo je 2,4 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Podprte bodo naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovarjanja in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, so pojasnili na ministrstvu.

Prav tako so sredstva namenjena za povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti.

Upravičenci so občine v Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Najnižja podpora je 5000 evrov, najvišja pa 900.000 evrov. Posamezni upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega ukrepa pridobi največ en milijon evrov podpore.

Podoben ukrep se je izvajal v obdobju 2007-2013, v okviru katerega so bila obnovljena ribiška pristanišča v Izoli, Kopru, osrednjem delu Pirana ter mesto iztovarjanja v Strunjanu.

“Vsi projekti so pomembno vplivali na izboljšanje delovnih pogojev ribičev v ribiških pristaniščih slovenskih obalnih občin. Poleg tega so investicije pripomogle k večji kakovosti iztovorjenih izdelkov in ohranjanju ribiške tradicije v obalnih občinah,” so še navedli na kmetijskem ministrstvu.

Scroll to top
Skip to content