Anketa: Preklic epidemije se zdi slaba ideja 38 odstotkom Slovencev

Anketa: Preklic epidemije se zdi slaba ideja 38 odstotkom Slovencev

okužbe po občinah
Skoraj štiri desetine vprašanih v anketi Mediane meni, da bi morala Slovenija s preklicem epidemije covida-19 počakati na poteze drugih držav, le dobra četrtina pa jih preklic epidemije podpira. Približno tretjina anketiranih bodisi nima mnenja bodisi jim je glede te poteze vseeno.

Med vprašanimi je tistih, ki se jim zdi slabo, da smo v Sloveniji pred drugimi državami preklicali epidemijo, 38 odstotkov. Po drugi strani pa jih 27,1 odstotka meni, da je dobro, da smo na tem področju prvi.

Čeprav nenadnega preklica epidemije velik delež prebivalcev ne podpira, pa zaskrbljenost zaradi epidemije skozi čas upada. Medtem ko so konec marca zabeležili več kot 60 odstotkov zaskrbljenih ali zelo zaskrbljenih, je bilo sredi aprila takšnih polovica vprašanih, zdaj pa jih le še 38 odstotkov. Medtem je takšnih, ki niso ali sploh niso zaskrbljeni, dobrih 40 odstotkov.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana 15. in 16. maja 2020 z metodo spletnega anketiranja s pomočjo Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 prebivalcev Slovenije v starosti od 15 DO 75 let.

Scroll to top
Skip to content