Iz vodnih pip v Anhovem tečejo tople in motne industrijske odplake

Na glavnem črpališču za vodarno Močile, ki na območju Anhovega s pitno vodo oskrbuje več kot 1100 ljudi, zaradi okvare črpalke vodo črpajo pod izpusti tehnološke vode iz tovarne Salonit. Temperatura v vodovodu je višja od priporočene, kar posredno ogroža zdravje ljudi, poleti pa je prišlo še do industrijskega onesnaženja, ki je razgalilo razmere. Poroča Anja Gorenc, STA.

Prebivalcem Anhovega je v juliju iz pip pritekla močno onesnažena voda, na tem širšem območju morajo pogosto tudi prekuhavati pitno vodo. Zato prebivalce trenutno s pitno vodo oskrbujejo iz cistern.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so ob tem pripravili oceno stanja in ga naslovili na občino Kanal ob Soči in novogoriški zdravstveni inšpektorat.

Iz dokumenta, ki ga je pridobila STA, je razvidno, da v vodarni Močila, ki kot edini vir s pitno vodo oskrbuje skoraj 1130 prebivalcev v občini Kanal – med njimi naselja Anhovo, Močila, Robidni Breg in del mesta Deskle -, poteka priprava pitne vode iz reke Soče, ki priteka iz dveh smeri.

Glavno črpališče je v rovu, ki poteka od akumulacije Ajba do hidroelektrarne Plave, pomožno črpališče pod tremi izpusti tehnološke sicer čiste in neonesnažene hladilne vode iz tovarne cementa Salonit Anhovo. To črpališče sicer prednostno uporabljajo za zagotavljanje zalog tehnološke vode za tovarno. Če vode iz rova primanjkuje, lahko tehnološko vodo preusmerjajo na pripravo vode v vodarno Močila.

A je črpalka v tem rovu, kjer je glavno črpališče, že dlje časa, menda že več mesecev, v okvari in čaka na popravilo. Posledično vodo v času okvare črpajo iz pomožnega črpališča, pod tovarno Salonit Anhovo, kjer je voda v primerjavi s črpališčem v rovu toplejša, so navedli na NIJZ.

Iz pip pretopla voda, mnogokrat motna

Ta voda se poleti na poti do uporabnika še dodatno ogreje. Zakaj do tega pride, ni povsem jasno. Na NIJZ domnevajo, da tudi zato, ker vodovodne cevi potekajo skozi industrijske obrate, kjer morda lahko prihaja do pregrevanja v cevovodih.

Temperatura v vodovodnem omrežju tako po navedbah NIJZ presega 25 stopinj Celzija, medtem ko po priporočilih temperatura pitne vode na pipi uporabnika naj ne bi presegala 20 stopinj. Višja temperatura vode namreč pospešuje rast mikroorganizmov in nastanek biofilmov v distribucijskem sistemu, zmanjšuje učinkovitost dezinfekcije, pospešuje korozijo in z vsem naštetim posredno ogroža zdravje ljudi, so dodali.

Za pripravo vode in odpravo motnosti iz surove vode na vodarni Močila izvajajo koagulacijo z aluminijevim sulfatom in silicijevo kislino, potem vodo usmerjajo na adsorpcijo z aktivnih ogljem in na filtracijo preko peščenih filtrov in nazadnje na dezinfekcijo s plinskim klorom.

A kot opozarjajo na NIJZ, obstoječa priprava vode z vidika količin porabe oz. potreb uporabnikov ni usklajena s karakteristikami surove vode iz Soče, ki je pod vplivom površja, predvsem zaradi velike naravne motnosti vodotoka.

Občasno v času poslabšanja meteoroloških razmer in dežja prihaja do visokih vrednosti motnosti načrpane vode in s tem do motenj v pripravi vode. “To pomeni, da je vodarna Močila poddimenzionirana, potrebne količine načrpane vode vodarna ne more očistiti do predpisane norme, tako da je tudi dezinfekcija motena, kajti standardna dezinfekcija motne vode nikdar ne more biti in ni tako uspešna kot dezinficija čiste (nemotne) vode,” so navedli.

Prekuhavanje vode ukrep v primeru izrednih razmer

Upravitelj vodovoda mora zaradi povečane motnosti in možne mikrobiološke onesnaženosti takšne vode pogosto razglašati ukrep prekuhavanja vode za pitje in za osebno uporabo.

Na NIJZ so presenečeni, da kljub temu, da na območju, ki ga oskrbuje vodarna Močila, že leta pogosto izvajajo ukrep prekuhavanja pitne vode, niso pa še poiskali drugih rešitev. Ukrep prekuhavanja vode za pitje se namreč enači s stanjem izrednih razmer in “ga ni možno sprejeti, sploh ne kot nekakšno stalnost”, so navedli.

Na občini Kanal ob Soči, ki upravlja vodovod, niso odgovorili na vprašanja STA, od kdaj točno je pokvarjena črpalka, zakaj je več mesecev niso popravili in kdaj bo do tega prišlo.

Tamkajšnja industrija julija dvakrat povzročila onesnaženje vode

Ob tem je letos dvakrat prišlo še do industrijskega onesnaženja vode. Julija je najprej odpadna industrijska voda podjetja Eternit prek čistilne naprave zatekala v vodovod, ki oskrbuje Anhovo. V podjetju so zatrdili, da so vgradili nepovratne ventile, tako da ni več možno mešanje vode iz čistilne naprave z vodo iz javnega vodovoda, je razvidno iz dokumenta.

Ob tem pa v dokumentu navajajo, da prisotni na ogledu tega niso mogli potrditi. Tako NIJZ priporoča upravljavcu, naj v Eternitu opravi tehnični pregled zapriseženi sodni izvedenec tehnične stroke in izda pisni elaborat. Iz tega naj bo razvidno, da je sanacija in ločitev potopne črpalke od sistema pitne vode v podjetju takšna, da zagotovo ne more več priti do onesnaženja pitne vode z odpadnimi vodami.

Iz Eternita so avgusta tudi sporočili, da je bilo onesnaženje najverjetneje posledica “opustitev na strani določenih zaposlenih” pri nedavnih vzdrževalnih delih. Če bodo odkrili nepravilnosti, bodo zoper odgovorne ukrepali, so takrat zagotovili.

Na vprašanja STA, ali so odkrili nepravilnosti in če so oz. kako so zoper odgovorne ukrepali, ta teden niso odgovorili.

Konec julija pa je prišlo še do onesnaženja Soče nad območjem, kjer je črpališče vode. Kot se je izkazalo, je iz okvarjenega lovilca olja v cementarni Salonit Anhovo uhajalo olje, zato so tudi prekinili črpanje vode, da ni prišlo do vdora onesnaženja v tehnološko vodo, posledično pa v sistem vodarne Močila za pridelavo pitne vode.

Krajani Anhovega so nato v začetku septembra ponovno dobili vidno onesnaženo in motno vodo iz svojih pip, o istem so poročali tudi iz dela Deskel. Onesnaženje so sporočili predstavniku režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, ki jim je sporočil, da je do onesnaženja prišlo zaradi izpada elektrike v vodarni Močila, “kar je pomenilo, da je načrpana voda iz reke Soče prišla v omrežje brez vsakršne filtracije,” so navedli v dopisu, ki so ga posredovali tamkajšnjemu zdravstvenemu inšpektoratu, NIJZ, inšpektoratu za okolje ter policiji. NIJZ je upravljavca vodovoda zaprosil za poročilo o vzroku onesnaženja, medtem pa je s spletne strani občine razvidno, da so 31. avgusta izdali opozorilo o prekuhavanju vode.

Številna priporočila NIJZ

V načrtu je sicer gradnja posodobitev vodarne Močile in izboljšanje priprave vode, tudi z ultrafiltracijo. Sredstva za to naj bi zagotovilo podjetje Salonit, nova vodarna naj bi bila postavljena v roku enega leta.

Medtem pa je NIJZ upravljavcu vodovoda, to je režijskemu obratu občine Kanal ob Soči, izdal številna priporočila. Med drugim priporočajo, naj vzpostavijo opazovalni monitoring na pipi uporabnika na prizadetem delu omrežja, naj pridobi služnostno pravico za nemoten dostop do glavnega cevovoda pod industrijskim območjem Salonit-Anhovo.

Poleg tega pa upravljavca vode poziva, naj izdela načrt sanacije vodovoda oz. zamenjavo dotrajanih azbestnih cevi, vključno z vzpostavitvijo nove trase vodovoda izven industrijskega območja v naselju Anhovo in čim prej pristopi k etapni izvedbi. Na odgovore občine, kdaj bi lahko začeli graditi nov vodovod, STA še čaka.

Povezane teme

ekologija, onesnaženost, pitna voda, salonit anhovo, Slovenija
Aktualno

Janša: S soboto zaprtje vseh nenujnih dejavnosti za teden dni, preverja se možnost množičnega testiranja

Vlada s soboto za teden dni ugaša večino dejavnosti v državi v želji, da bi ustavili širjenje novega koronavirusa med prebivalstvom, je napovedal premier Janez Janša. Zaprti bodo gostinski obrati, hoteli in trgovski centri z nekaterimi izjemami, vrtci, dijaški in študentski domovi. Preverjajo tudi možnost množičnega testiranja na novi koronavirus.

Aktualno

Epidemija covida-19 močno posegla tudi na področje onkologije

Epidemija covida-19 je močno posegla tudi na področje onkologije tako zaradi strahu bolnikov, da bi se z novim koronavirusom okužili ob obisku zdravstvenih ustanov kot tudi zaradi ustavljanja nekaterih zdravstvenih dejavnosti v prvem valu epidemije. Strokovnjaki opozarjajo, da bi to lahko pomenilo tudi nazadovanje pri dobrih rezultatih minulih let.

Aktualno

Tudi Obalno-kraška sedaj uvrščena med rdeče regije

Tudi Obalno-kraška regija je v sredo presegla mejo 140 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev. S tem so izpolnjeni pogoji za njeno uvrstitev med rdeče regije, za katere veljajo strožji ukrepi pri zbiranju in gibanju. Uradno objavo v uradnem listu je pričakovati še danes, s čimer bi ukrepi začeli veljati že v petek.

Rubrika Aktualno

Aktualno

Boris Becker se ne čuti krivega, ker ni vrnil pokalov, osvojenih na turnirju za grand slam v Wimbledonu, in jih je prodal, da bi poravnal svoje dolgove

Sloviti nemški teniški igralec, zdaj 52-letni Boris Becker, je danes na sodišču v Londonu dejal, da se ne čuti krivega obtožb, da ni vrnil pokalov, osvojenih na turnirju za grand slam v Wimbledonu, ki jih je prodal, da bi poravnal svoje dolgove. Becker je pred tremi leti razglasil osebni stečaj, potem ko se je znašel v velikih težavah.