Roki za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov se bodo letos predvidoma podaljšali za mesec dni

Roki za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov se bodo letos predvidoma podaljšali za mesec dni

Kot je danes na dopisni seji sklenila vlada, naj bi v zakon o izvrševanju državnih proračunov zapisali, da se rok za oddajo z 31. marca letos prestavi na 30. april.

Roki za predložitev letnih poročil Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve ter za oddajo davčnih obračunov Finančni upravi RS so bili zaradi epidemije covida-19 podaljšani že lani, takrat za dva meseca, do 31. maja.

V računovodskih servisih so tudi letos pozvali k podaljšanju teh rokov, ker da imajo zaradi interventne protikoronske zakonodaje izjemno zahtevno nalogo, da vse zakonske določbe pravilno obravnavajo, nato pa tudi izvedejo vse zahtevane postopke za koriščenje ukrepov. Prestavitev roka je po njihovi oceni nujna, saj bo v nasprotnem primeru prišlo ali do netočnosti in nepreverjenosti oddanih podatkov ali pa množičnih zamud pri oddaji.

Na finančnem ministrstvu so prejšnji teden za STA pojasnili, da podaljšanje teh rokov letos ni predvideno, danes pa je vlada na dopisni seji sprejela dopolnila k predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2021 in 2022, s katerimi sledi pozivu računovodij. Predlog zakona bo danes popoldne obravnaval odbor DZ za finance.

Skladno z dopolnili se bo zasebnim subjektom za en mesec (do 30. aprila 2021) podaljšal rok za predložitev poročil Ajpesu, prav tako za en mesec (do 30. aprila 2021) se bo podaljšal rok za predložitev davčnega obračuna. Rok za priglasitev davčne osnove pa se bo uskladil z roki za predložitev davčnega obračuna, so po dopisni seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Dodatno dopolnila določajo, da zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb ni treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje, temveč zgolj oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. Podaljšuje se tudi rok za predložitev nove zavarovalne osnove, in sicer se prestavlja na maj, so dodali.

Poglavitne predlagane spremembe zakona o izvrševanju državnih proračunov se sicer nanašajo na določbe, ki govorijo o največjem dovoljenem obsegu prevzetih obveznosti v breme proračunov. Kot izjema od omejitev prevzemanja obveznosti naj bi veljale tudi pogodbe za investicije v Slovenski vojski, predvidene s splošnim dolgoročnim programom njenega razvoja. Ob sprejemanju zakona novembra lani je DZ v zakon zapisal, da ta izjema velja za pogodbe za investicije v Slovenski vojski na podlagi posebnega zakona, medtem pa je ustavno sodišče zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski začasno zadržalo.

 

Scroll to top
Skip to content