Za začetek nadgradnje ljubljanske železniške postaje zrušitev in zamenjava nadvoza nad Dunajsko cesto

Za začetek nadgradnje ljubljanske železniške postaje zrušitev in zamenjava nadvoza nad Dunajsko cesto

Direkcija za infrastrukturo je objavila javno naročilo za rušitev in zamenjavo železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani. Projekt, v okviru katerega bo nadvoz razširjen s štirih na šest tirov, je predpogoj za začetek širšega projekta nadgradnje glavne ljubljanske železniške postaje, ki je ocenjena na skoraj 110 milijonov evrov.

Na direkciji za infrastrukturo so za STA pojasnili, da bo v okviru predvidenih del izpeljana zamenjava oziroma razširitev konstrukcije obstoječega železniškega nadvoza. Namesto sedanjih štirih tirov bo zgrajenih šest novih. Prilagojene bodo signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave in naprave električne vleke.

O projektu je pred dnevi pisal časnik Dnevnik, kjer so zapisali, da bosta z rekonstrukcijo nadvoza in spremljajoče infrastrukture do železniške postaje Šiška dodaten tir dobili tudi progi proti Gorenjski in Kamniku.

Ob rušitvi in zamenjavi nadvoza je predvidena tudi rekonstrukcija Dunajske ceste. Kot so zapisali pri Dnevniku, bo treba namreč poglobiti tudi hodnik za pešce in kolesarsko stezo na obeh straneh te vpadnice v središče mesta.

Trenutno je v teku javno naročilo za izvedbo del. Objavljeno je bilo 31. januarja, rok za oddajo ponudb je 15. marec. Ocenjena vrednost del do zaključka postopka po pojasnilih direkcije ni javni podatek. Začetek del je predviden v letu 2023, v naročilu določeni rok za dokončanje del je 18 mesecev od uvedbe v delo.

Ker železniškega prometa na tako pomembnem delu slovenskega železniškega omrežja, kot je ljubljansko vozlišče, ni mogoče zapreti, bo gradnja potekala v dveh fazah, promet pa bo ves čas tekel po dveh tirih.

Pri direkciji pravijo, da se zavedajo pomena tega, da bo železniški potniški promet med izvedbo del potekal čim bolj nemoteno. Zato bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi. Okrnjen pa bo tudi tovorni promet v smeri Primorske in Gorenjske, ki bo po napovedih prilagojen posameznim fazam izvedbe del ostalih posegov na javni železniški infrastrukturi. Na direkciji napovedujejo, da bo tudi promet na sami Dunajski cesti potekal čim bolj nemoteno, morebitne krajše zapore pa na direkciji še usklajujejo z ljubljansko občino.

Projekt rušitve in zamenjave nadvoza nad Dunajsko cesto je skupaj z ureditvijo druge železniške infrastrukture med nadvozom nad Celovško cesto in postajo Šiška na eni strani ter glavno ljubljansko železniško postajo na drugi tudi predpogoj za začetek nadgradnje infrastrukture same železniške postaje Ljubljana med Dunajsko in Šmartinsko cesto.

Na Dnevniku pišejo, da bo ta potekala v dveh fazah, na direkciji pa so za STA zapisali, da je projektna dokumentacija za obnovo železniške infrastrukture in ureditev zunajnivojskega dostopa do peronov še v izdelavi, zato končnih odgovor o poteku del še ne morejo dati.

Nadgradnja glavne železniške postaje je prvi in osrednji del širšega projekta nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj. Ta predvideva ureditev vozlišča med območji od postaje Ljubljana Šiška do Ljubljana Zalog, vključno z nadgradnjo železniških postaj Ljubljana, Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste in Ljubljana Zalog ter železniškega postajališča Ljubljana Polje s pripadajočimi ureditvami.

Za ta širši projekt je v pripravi razpis za projektiranje, ki bo predvidoma objavljen februarja, izdelava projektne dokumentacije pa naj bi predvidoma trajala od 18 do 24 mesecev. Ocenjena vrednost celotne investicije nadgradnje železniškega območja ljubljanskih postaj je na podlagi investicijske dokumentacije 478,9 milijona evrov, za ožje območje železniške postaje Ljubljana pa 109,9 milijona evrov.

Projekt, ki ga je vlada predlani uvrstila med projekte za državno financiranje v obdobju do 2023, bo po načrtih sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi. Zagotovljenih je že 8,4 milijona evrov sredstev EU za izdelavo projektne dokumentacije, predvideno pa je tudi sofinanciranje nadgradnje železniške postaje Ljubljana v vrednosti 93 milijonov evrov.

Pomembna pridobitev za Ljubljano v sklopu nadgradnje glavne železniške postaje bo predvidoma tudi razširitev podvoza Šmartinske ceste pod železnico pri nekdanji tovarni Zmaj in prometna ureditev tega prometno nevralgičnega območja prestolnice.

Za razširitev podvoza je po pojasnilih direkcije v izdelavi idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev, v pripravi pa je tudi razpis za izdelavo izvedbenega načrta. Predvideno je, da naj bi izdelava projektne dokumentacije trajala od 18 do 24 mesecev. Ocenjena vrednost bo znana med izdelavo projektne dokumentacije. Časovni okvir začetka del sega tako v obdobje po 2024.

Trenutno dvopasovni podvoz s pločnikom in kolesarsko stezo, kjer redno nastajajo prometni zamaški, naj bi bil, kot je Dnevnik pisal pred časom, razširjen v štiripasovnico s pločniki in kolesarskimi stezami. Ureditev cestne infrastrukture bo predvidoma v pristojnosti ljubljanske občine, ki bo v sklopu ureditve celotnega območja železniške postaje predvidoma v prihodnje širila tudi Masarykovo cesto, država pa bo zgradila premostitveni objekt in železniško infrastrukturo nad njim.

I.R.V. d.o.o.      O nas      Pogoji uporabe      Oglaševanje      O piškotkih      Nastavitve zasebnosti
Scroll to top
Skip to content