Državni zbor za osebno asistenco brez glasu proti

Državni zbor za osebno asistenco brez glasu proti

Državni zbor je danes s 70 glasovi za in brez glasu proti sprejel zakon o osebni asistenci, ki ga je v zakonodajni postopek vložila NSi. Zakon omogoča invalidom večjo vključenost v družbo. Zakon se osredotoča na uporabnike, ki živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe. Upravičenci do osebne asistence so invalidi v starosti od 18 do 65 let, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti za samostojno osebno in družinsko življenje, pri vključevanju v okolje, izobraževanje in zaposlitev. Zakon se bo začel uporabljati leta 2019. Po zakonu se lahko gluhemu, slepemu ali gluhoslepemu uporabniku, ki potrebuje le pomoč pri komunikaciji in spremstvu, odobri osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec. To bo mogoče, tudi če ne bo izpolnjeval pogoja najvišje starostne meje. Uporabnik bo lahko v skladu z zakonom namesto osebne asistence izbral denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo.Slovenija

Državni zbor je danes s 70 glasovi za in brez glasu proti sprejel zakon o osebni asistenci, ki ga je v zakonodajni postopek vložila NSi. Zakon omogoča invalidom večjo vključenost v družbo. Zakon se osredotoča na uporabnike, ki živijo ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe. Upravičenci do osebne asistence so invalidi v starosti od 18 do 65 let, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti za samostojno osebno in družinsko življenje, pri vključevanju v okolje, izobraževanje in zaposlitev. Zakon se bo začel uporabljati leta 2019. Po zakonu se lahko gluhemu, slepemu ali gluhoslepemu uporabniku, ki potrebuje le pomoč pri komunikaciji in spremstvu, odobri osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec. To bo mogoče, tudi če ne bo izpolnjeval pogoja najvišje starostne meje. Uporabnik bo lahko v skladu z zakonom namesto osebne asistence izbral denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo.Slovenija

Scroll to top
Skip to content