Fraport in občine okoli Brnika zahtevajo ureditev infrastrukture

Fraport in občine okoli Brnika zahtevajo ureditev infrastrukture

Fraport Slovenija in šest občin širšega območja ljubljanskega letališča so pripravili skupen predlog razvoja prometne infrastrukture za boljšo dostopnost in zmanjšanje prometnih zamaškov. Resolucijo z enotnimi stališči so konec lanskega leta že predali ministrstvu za infrastrukturo, danes pa so jo na Brniku predstavili tudi javnosti.

Kot je pojasnil poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir, prometne povezave od letališča proti Ljubljani in Kranju ostajajo praktično nespremenjene vse od njegovega odprtja leta 1963. Razen leta 1985 izgrajene gorenjske avtoceste in prestavitve odseka državne ceste mimo letališča v letu 2018 ni bilo vlaganj in izboljšav na obstoječi infrastrukturi, kar tako letališču kot okoliškim občinam predstavlja oviro in motnjo v razvoju.

Promet se je v zadnjih letih krepko povečeval, v bližini priključkov na avtocesto so se razvile industrijske cone, medtem ko so lega, oblika in število avtocestnih priključkov ostali enaki. V bližini letališča nastajajo poslovne cone, kjer svoje dejavnosti razvijajo logistična in druga podjetja. Tako je vse več tudi tovornega prometa, je navedel Skobir.

“Dostop do letališča in celotna infrastruktura glede na odvijanje lokalnega in poslovnega prometa so že zdavnaj nezadostni,” je izpostavil Skobir in dodal, da zato prihaja do velikih prometnih zamaškov, zlasti v popoldanskih konicah. Ob nadaljnjem razvoju letališča in poslovnih con pa se bodo težave še stopnjevale.

Resnejše sistemske rešitve doslej niso bile predlagane, z izjemo izvedbe posameznih nepovezanih projektov. Ob spoznanju, da se problematika ne rešuje v zadostni meri, se je zato Fraport Slovenija odločil za proaktivnejši pristop in pripravil konkretne predloge sprememb prometnega omrežja na širšem območju letališča.

Ti vsebujejo gradnjo novega avtocestnega priključka in modifikacijo obstoječih, nove cestne povezave in umestitev visoko zmogljive železniške proge, ki bi omogočila razvoj novega multimodalnega logističnega centra v neposredni bližini gorenjske avtoceste.

“V sklopu državnega prostorskega načrta, ki se je končno začel odvijati, želimo doseči boljšo povezanost letališča s prometnimi povezavami,” je poudaril vodja upravljanja z nepremičninami v Fraportu Slovenija Gaber Gunde.

Tako predlagajo novo krožišče na stiku avtocestnega priključka Brnik in glavne ceste, rekonstrukcijo te ceste, nov avtocestni priključek Kranj – sever, novo cestno povezavo med Lahovčami in novim avtocestnim priključkom Torovo, južno in vzhodno obvoznico Vodic, novo južno obvoznico Spodnjega Brnika, novo cestno povezavo do Škofje Loke ter izgradnjo hitre gorenjske železniške proge mimo letališča.

Takšna prometna mreža naj bi celovito reševala težave, podpirajo pa jo tudi občine širšega območja letališča Mestna občina Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Komenda, Škofja Loka in Vodice. Prepričani so, da so lahko z usklajenim in enotnim nastopom pri svojih zahtevah in predlogih uspešnejši.

Resolucijo, ki so jo podpisali novembra lani, so tako decembra predali ministrstvu za infrastrukturo, od katerega pričakujejo, da bo predloge preučilo in jih obravnavalo ter bo pravočasno pristopilo k izvedbi študij in realizaciji ukrepov.

Ker se zavedajo omejitev v državnih financah, so pri načrtovanju poskušali doseči maksimalno možnost etapne gradnje. Kot je prepričan Skobir, njihov predlog ponuja racionalno izgradnjo prometnic in je tudi s prostorskega ter okoljskega vidika ustrezen.

Scroll to top
Skip to content